Základní informace o projektu

 Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do dvouletého projektu Comenius Partnerství škol, na jehož realizaci se nám podařila získat grantová podpora z Programu celoživotního učení. Na projektu budeme spolupracovat společně s dalším čtyřmi evropskými školami z: Belgie, Anglie, Polska a Španělska. Cílem tohoto partnerství je poznat nejen lépe ostatní evropské země a uvědomit si své místo v Evropě, ale také poznat lépe sami sebe. Název našeho projektu zní: „Knowing you, knowing me“.(„Poznám Tebe, poznám sebe“)

Tématem pro školní rok 2010/2011 se stalo JÍDLO.  Každý z partnerů připraví tradiční recept, uvaří ho, zdokumentuje jeho přípravu a toto vše nabídne ostatním partnerům k vyzkoušení. Proto byly vytvořeny webové stránky projektu, kde se můžete  i Vy průběžně informovat nejen o receptech připravovaných námi, ale i partnerskými školami a později pak dokumentací z realizace receptů ostatními partnerskými školami. Odkaz: https://www.comeniusatschool.eu/

Naše škola se chystá  partnerům nabídnout malou ochutnávku „naší země“  to v podobě: bramborové polévky, bramborového salátu s řízkem a štrúdlu.

A protože Vy, jako rodiče patříte mezi nedílnou součást naší školy, rádi bychom Vás pozvali na Přehlídku bramborových salátů a štrúdlů spojenou s ochutnávkou, (konanou ve škole v pondělí 25.10., od 16h.) Zároveň bychom Vás chtěli požádat o přípravu Vašeho oblíbeného bramborového salátu a štrúdlu, které byste sebou přinesli na ochutnání. Prosíme, salát (štrúdl) doplňte i receptem, neboť právě salát a štrúdl, který bude vyhodnocený jako nejlepší, bude tím, který budeme vařit a jehož recept pošleme „ do světa“.

Moc děkujeme všem, kteří se rozhodli náš projekt materiálně podpořit (suroviny na přípravu jídel):

DUBSKÝCH, FIŠEROVI, TICHÝCH, PREISOVI, RUKAVIČKOVI, POLÁČKOVI, KLÍMOVI, GOLLOVI, PIŠLOVI, HADINCOVI, HAVÍŘOVI (Míša), BÓTTOVI


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...