MLADÍ LADÍ D-DUR

Škola je zapojena do projektu Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s..


Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení zásadních otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.


Dílčími cíli pak jsou:

  • Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do demokratického dialogu.

  • Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, dalšími odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích vizi obce a uskutečnit konkrétní projekty, které k ní přispějí.

  • Umožnit mladým sdílet své zkušenosti s demokratickým dialogem, tvorbou vize a realizací praktického místního projektu s dalšími mladými lidmi a zaninteresovanými osobami.

 
Více info z de
 

Žáci 8. ročníku se i tento školní rok věnovali enviromentální tématice a místně zakotvenému učení, tentokrát v rámci projetu Mladí ladí D-Dur.

   V zimě se zúčastnili zážitkového pobytu v Horním Maršově, během kterého si vyzkoušeli místně zakotvené učení přímo v uvedené horské obci.

   Po návratu do školy začali žáci plánovat, kterému projektu se budou věnovat tento školní rok. Po zohlednění připomínek a odpovědí, které přišly od robouských obyvatel jako reakce na žáky vytvořený dotazník, se osmáci rozhodli pro renovaci autobusové zastávky na hlavní křižovatce v Robousích a renovaci přilehlých informačních tabulí.

  Věřím, že si z celého projektu žáci odnáší nové zkušenosti a že se zastávka v novém kabátku bude líbit všem cestujícím i obyvatelům obce Robousy.

   V příloze si můžete přečíst některé texty, které žáci vytvořili, popř. zhlédnout videa připravená v rámci projektu Mladí ladí D-DUR. Ať se vám líbí! ;)

 

                                                                                          Lucie Stillerová a 8. ročník šk. r. 2018/2019

 

 

 

 

Vážení obyvatelé Robous,

srdečně vás zveme na slavnostní ukončení našeho projektu Mladí ladí D-DUR, během kterého představíme ,,nový kabátek" autobusové zastávky a informačních vitrín u hostince v Robousích, a zároveň s vámi prodiskutujeme naše budoucí plány.

Slavnost se bude konat ve čtvrtek 20. června od 13 hodin u autobusové zastávky.

Hudební doprovod a občerstvení zajistí žáci a učitelé školy ZŠBP - občerstvení bude připraveno v budově školy.

Těšíme se na Vaši účast!

Žáci 8. Ročníku ZŠBP


setkání

autobusová zastávka

 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 728 969 568

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...