Základní informace ke školnímu roku 2013/2014

Škola  Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Adresa Veliš 40, 507 21 Veliš

Místa poskytování vzdělání v tomto školním roce Veliš 40, 507 21 Veliš

                                                                         Robousy 41, 506 01 Jičín

Internetové stránky www.zsbp.cz

Ředitel školy  Jan Jiterský, tel. 605 960 279, email info@zsbp.cz

tel. kontakty na jednotlivé pedagogy obdrželi žáci a zákonní zástupci na začátku školního roku v brožuře "Informace 2013/2014 

Školní jídelna Veliš               603 907 680 (přihlašování a odhlašování obědů) Bližší info zde

Školní jídelna Robousy          731 514 261 (přihlašování a odhlašování obědů) Bližší info zde

IČO:                25 994 581

č.ú. školy :      185 078 487/0300 ČSOB a.s.

                        placení školného, školních výletů, škol v přírodě atp.

IZO:               650 059 794

---------------------------------------------

Informace o školním klubu v Robousích

---------------------------------------------

č.ú. OS Na zelené louce:       241697072/0300 ČSOB, a.s.

                                              placení zájmových kroužků

Aktuální nabídka kroužků pro tento školní rok - otevřené kroužky a další informace ZDE

------------------------------------------------------------------------

Elektronická žákovská knížka www.skolaonline.cz (přístupové údaje u třídního učitele(ky) nebo u Bodláka

------------------------------------------------------------------------

Důležité termíny školního roku:

Zahájení školního roku 2. 9. 2013

Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2013

Vánoční prázdniny 21. 12. 2013 – 5. 1. 2014

Pololetní vysvědčení 30. 1. 2014

Pololetní prázdniny 31. 1. 2014

Jarní prázdniny 3. – 9. 2. 2014

Velikonoční prázdniny 17. – 18. 4. 2014

Ukončení školního roku 28. 6. – 31. 8. 2014

Hlavní prázdniny 27. 6. 2014

Školní rok 2014/2015 začne1. 9. 2014

------------------------------------------------------------------------

Organizace vyučovacího dne (výňatek ze Školního řádu)

1.      Školní družina a Školní klub

·        ŠD ve Veliši je otevřena od 630 do 800 hodin a od 1150 do odchodu posledního žáka.

·        ŠK v Jičíně - Robousích je otevřen od 725 do 800 hodin a od 1255 do odchodu posledního žáka.

·        V případě záměru odchod ze ŠD nebo ŠK realizovat po 16,00 hodině, je nutné předem takový požadavek vznést u vedení školy (605960279).

·        Žáci jsou ze školní družiny (školního klubu) propuštěni po příchodu rodičů či jiných zákonných zástupců nebo na základě písemného sdělení rodičů o jiných alternativách odchodu žáka ze školní družiny (školního klubu).

2.     Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně.

3.     V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují v prostorách k tomu vymezených – školní družině, školním klubu, školní zahradě.

4.     Vyučování začíná v 810 hodin.

5.     Žáci přicházejí do školy tak, aby nejpozději 10 minut před zahájením výuky byli ve třídě a mohli se včas připravit na vyučování. Případný pozdní příchod vysvětlí, v případě požadavku třídního učitele omluví písemně od rodičů.

 

------------------------------------------------------------------------

Absence žáků ve škole (výňatek ze Školního řádu):

  1. O plánované nepřítomnosti žáka ve vyučování (např. neodkladná odborná vyšetření, vážné rodinné důvody) jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat třídního učitele předemNeplánovanou nepřítomnost ve vyučování jsou zákonní zástupci žáka povinni nahlásit v co nejkratší možné době, nejdéle do 24 hodin písemně, elektronicky nebo telefonicky. Před návratem žáka do školy rodič zapíše omluvenku do elektronické žákovské knížky (www.skolaonline.cz).
  2. Škola může uvolnit žáka z vyučování z jiných než zdravotních důvodů jen na písemnou žádost rodičů, která musí být doručena před plánovanou absencí. Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje příslušný vyučující, na 1 den třídní učitel, na delší dobu pak ředitel školy. (uvedeno ve Školním řádu)

------------------------------------------------------------------------

Školné na rok 2013/2014:

Na společné celoškolní schůzce, která se konala dne 29. srpna 2013, bylo se všemi přítomnými rodiči projednáno zavedení minimálního příspěvku zákonných zástupců na rozvoj Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s.. Tento příspěvek byl navržen a přítomnými rodiči odsouhlasen ve výši 300,- Kč za každý „školní“ měsíc (září – červen). Celkové roční školné bylo tedy stanoveno na 3.000,- Kč.

Pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí zároveň, bylo ujednáno zvýhodnění:

-      2 děti = 550,- Kč / měsíc (1. dítě 300,- Kč, 2. dítě 250,- Kč)

-      3 děti = 750,- Kč / měsíc (1. dítě 300,- Kč, 2. dítě 250,- Kč, 3. dítě 200,- Kč)

            - V těchto případech posílejte vždy celkovou částku za všechny děti a pro identifikaci uveďte jméno a třídu jednoho z nich.

Úhrada školného je možné provést těmito způsoby:

1)    BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu školy 185078487/0300 ČSOB

-      ve zprávě uveďte: Příjmení žáka(yně), třída, školné - pro identifikaci platby je toto velmi důležité!

2)   SLOŽENKOU typu A

-      číslo účtu 185078487/0300

 

-      Zpráva pro příjemce: PRIJMENI ZAKA(YNE), TRIDA, SKOLNE (bez hacku a carek)

Stanovenou částku můžete posílat:

-      měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci

-      pololetně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15.9. a 15.2.)

 

-      ročně,  vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15.9.)

--------------------------------------------------------------------------------

Pokud jste zde nenašli informace, které jste hledali, volejte nebo pište Bodlákovi 605960279, info@zsbp.czVíce zde: https://bodlakapampeliska.webnode.cz/aktuality/zakladni-informace-k-aktualnimu-skolnimu-roku/

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...