Školní rok 2014/2015

Aktivity žáků ve školním klubu

 
Již zrealizováno
Září
 • 1.9.2014 Zahájení školního roku 2014/2015
 • 2. - 5.9. Adaptační kurz - 6.-9. ročník; záklaní info zde, podrobnější info
 • 10. - 12.9. - První stupeň na JMP - info zde
 • 12.9. - Druhý stupeň  na JMP - info zde
 • 27. - 28.9. Velišské posvícení - info zde
Říjen
 • 3.10. Exkurze do IQLandie - info zde
 • 9.10. 72 hodin - info zde
 • 9.10. Logická olympiáda -výsledky zde
 • 10.10. Kopidlenský kvítek, Kopidlenský kapřík - výsledky zde
 • 14.10. Ukázka dravců - 1. stupeň ve Veliši - info zde Přesunuto na 21.10.
 • 15.10. Volby do školního parlamentu - Komora pro 1. stupeň - info zde
 • 16.10. První turnaj v minniházené ve školním roce 2014/2015 - info zde
 • 20.10. 1. ročník v Dobrovickém muzeu - info zde
 • 21.10. Ukázka dravců - 1. stupeň ve Veliši - info zde
 • 24.10. Velišská barvička 2014 - info zde
 • 29.10. Slavnostní večeře s novým rodilým mluvčím
 • 30.10. Příjezd rodilého mluvčího do naší školy
Listopad
 • Zapojení 7. a 8. ročníku do programu Extra třída - info zde
 • 7.11. Krajské kolo Logické olympiády
 • 11.11. Druhý stupeň v kině - info zde
 • 12.11.  Devátý ročník na výstavě Student - info zde
 • 12.11. Zahájení plaveckého výcviku (1. - 3. ročník) - základní informace zde
 • 25.11. Přednáška Dravci a sovy na druhém stupni
 • 28.11. Mikulášská besídka - KD Veliš od 16,00 hod - info zde
 • 28.11. 3. školní ples - KD Veliš od 20,00 hod - info zde
 

Prosinec

 • 3.12. Vánoční trhy ve Veliši - informace zde
 • 10.12. Česko zpívá koledy - společné zpívání ve Veliši od 18,00 hod - info zde
 • 11.12. Zájezd do divadla Minor Praha (1. a 3. ročník) - info zde
 • 11.12. Miniházená v Jičíně (jen starší družstvo) - info zde
 • 13.12. Vánoční zpívání v Bystřici - od 16,00 hod
 • 17.12. Zájezd do Prahy - info zde
 • 18.12. Vánoční zpívání v Robousích - od 18,00 hod - info zde
 • 18.12. Projekt České Vánoce - 5. - 9. ročník -info zde
 • 19.12. Vánoční zpívání ve Veliši - od 18,00 hod - info zde
 • 21.12. Vánoční zpívání ve Skuřině - od 15,00 hod
   

Leden

 • 6.1. Zájezd 1. a 3. ročníku do Divadla Minor Praha - info zde
 • 15.1. - Povánoční tělomrsk - info zde
 • 16. - 17.1. Zápis k základnímu vzdělávání - info zde
 • 29.1. - 2.2.2015 Lyžařský výcvikový zájezd - informace zdeinformativní schůzka 

Únor

 • 17.2. - Masopust Robousy - foto zde
 • 18.2. - Okresní kolo Olympiády v Aj  (výsledky zde) a školní kolo matematické soutěže Pangea
 • 20.2. - Bruslení 3. a 5. ročník - info zde
 • 24.2. - 1.3. Cesta do Portugalska (ERASMUS+) - info zde
Březen
 • 5.3. Turnaj v miniházené - info zde
 • 10.3. Velikonoční prodejní výstava v Robousích (za účasti paní Machové) - info zde
 • 12.3. 3. ročník v IQlandii v Liberci - info zde
 • 13.3. Prarodiče vítáni - ve 2. třídě - info zde
 • 14.3. Velišský karneval v KD Veliš od 15,00 hod - info zde
 • 18.3. Zájezd 1. stupně a části 2. stupně (přihlášení žáci) do Nové Paky - Muzikál
 • 20.3. Matematický klokan - výsledky zde, GRATULACE ZDE
 • 21.3. Zahajovací ročník festivalu inovativních škol (INOEDUFEST) - Praha ZŠ Londýnská (účast Bodlák) - info zde
 • 22.3. Nahrávání komentáře k filmu o Portugalsku - Studio v Záhubech
 • 23.3. Velikonoční dílny v Kopidlně - info zde
 • 23.3. Školení pro pedagogy (tablety) v Robousích
 • 24.3. Poškola s Bodlákem - téma: Slovní a formativní hodnocení - od 16,00 v Robousích - info zde
 • 24. - 25.3. Testování čtenářské gramotnosti - Projekt Čtenář 2015
 • 26.3. Mimořádná pedagogická rada ve Veliši
 • 26.3. Pythagoriáda - výsledky zde GRATULACE ZDE
 • 31.3. Noc s Andersenem - Robousy (pro zájemce z 5. - 9. ročníku) - info zde

Duben

 • 1.4. Cirkusové představení pro celý první stupeň v tělocvičně ve Veliši (9,00 - 10,00)
 • 1.4. Aprílová středa 2. ročníku - info zde
 • 1.4. Premiéra školního dokumentárního filmu o Portugalsku - v Robousích od 18,00 hod - info zde
 • 6.4. Vyhlášení termínů obhajob Závěrečných prací žáků 9. ročníku - vyhlášeno 7.4.2015 - ZDE
 • 8.4. Okresní kolo Matematické olympiády - výsledky zde GRATULACE ZDE
 • 8.4. Mimořádné přestupové řízení (3., 6. a 7. ročník)
 • 8.4. Návštěva PPP ve Veliši i v Robousích - ZRUŠENO
 • 8.4. Mimořádná schůzka rodičů 4. ročníku s panem uč. Hakenem od 15,00 hod
 • 13.4. Souboj čtenářů 2015 (zapojen 6. ročník) - výsledky zde
 • 15.4. Školení pro pedagogy (Matematika dle prof. Hejného) ve Veliši
 • 16.4. Konzultace rodičů 4. ročníku s Bodlákem od 18,00 hod 
 • týden 20. - 24.4. Konzultační hodiny 1. stupeň - info zde
 • 18.4. Zlatá včela v Hostinném - info zde
 • 22.4. Den Země (v Robousích i ve Veliši) - Robousy info zde a zdeVeliš info zde
 • 22.4. Klasifiakční pedagogická rada III. čtvrtletí (v Jičíně)
 • 22.4. Schůzka ke Škole v přírodě ve Veliši (od 18,00 hod) - info zde
 • 23.4. Biologická olympiáda - okresní kolo (repre Nikča Poláčková) - info zde
 • 23.4. Turnaj v miniházené v Jičíně - info zde
 • 23.4. Konzultační hodiny v Robousích (16:00-18:00)
 • 25.4. Školení pro pedagogy (Genetická metoda čtení a psaní) - ve Veliši
 • 27.4. ZOO Dvůr Králové (1., 2. a 3. ročník) info zde
 • 28.4. 1. ročník v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně info zde
 • 28.4. Poškola s Bodlákem - téma: Organizace třídnictví v ZŠBP a znovu Formální hodnocení vs. známky od 17,00 v Robousích - info zde
 • 29.4. Opékání buřtů ve Veliši (čarodějnice) + spaní ve škole (1. stupeň, zájemci z 2. stupně) - info pro oba dny zde
 • 30.4. Čarodějné dílny ve Veliši (dopoledne)  - info pro oba dny zde
 • 30.4. Mimořádní pedagogická rada v Robousích - ZRUŠENO
 

Květen

 • 4.5. Sportovní dopoledne v Jičíně + KINO Východní Afrika (4. a 5. ročník + celý 2. stupeň)
 • 7.5. Vystoupení pro maminky (v KD ve Veliši) - pozvánka zde
 • 12.5. Okresní kolo Phytágoriády - výsledky zdegratulace zde
 • 14.5. Geologická exkurze - info zde
 • 19.5. Fotografování na 1. stupni ve Veliši
 • 19.5. - Výroba tabulí pro naučnou stezku
 • 20.5. Přírodovědně vlastivědný den 4. ročníku - info zde
 • 21.5. Soutěž Robouský motýlek - v Robousích (pro 1. stupně okolních základních škol) - INFO ZDE
 • 25.5. Divadelní představení pro 1. stupeň - Divadélko pro školy HK - představení Pohádka ze starého mlýna - info zde
 • 26.5. - Exkurze na druhém stupni - info zde
 • 26. - 31.5. ERASMUS+ Cesta do Polska (4 žáci naší školy + p. učitel Čejchan a Bodlák) 

Červen

 • 1.6. - 5.6. Škola v přírodě - Chatičky na Pecce - POZOR ZMĚNA TERMÍNU oproti brožuře!!! (1. stupeň + výběr z 2. stupně) - informace ZDE
 • 9.6. Poškola s Bodlákem od 17,00 hod v Robousích - Téma: Jak učíme Hejného matematiku (hlavně pro rodiče) - info zde
 • 10.6. Obhajoby Závěrečných prací žáků 9. ročníku - info zde
 • 12.6. Školení tablety (1. stupeň, český jazyk, cizí jazyky)
 • 15.6. Školení tablety (Matematika, Přírodovědné a technické předměty, Umělecké a společenskovědní předměty)

 • 16.6. Beseda k volbě povolání (Hasič) - info zde

 • 17.6. Pedagogická rada - klasifikační IV. čtvrtletí (Robousy)
 • 18.6.(19.6.) Žáci 2. stupně učí ve Veliši
 • 18.6. Prvňákem nanečisto (Veliš) od 10,00 do 11,00 
 • 18.6. Miniházená v Jičíně - info zde
 • 18.6. Beseda budoucí prvňáček - radost nebo starost? (Veliš) info zde
 • 19.6. - Natáčení videa k Extratřídě + slavnostní otevření naučné stezky
 • 22.6. Mirákulum - zájezd 1. - 5. ročníku info zde
 • 23.6. HOT DOG turnaj ve Veliši - info zde
 • 24.6.- Tématické vyučování na 2. stupni - Rozmanitosti
 • 24.6. Návštěva II. ročníku v Knihovně Václava Čtvrtka a pěší výlet do Robous
 • 25.6. Druhý stupeň v History parku a na hoře Říp - info zde
 • 25.6. – Pasování čtenářů – 1. ročník (Knihovna Václava Čtvrtka – Jičín) 9:45 – 12:00
 • 26.6. Závěr školního roku - pasování nových prvňáků, loučení s 5. a 9. ročníkem - změna původního termínu
 • 26.6. - 27.6. Trpasličí výprava (Záhuby) - ZRUŠENO!!!
 • 29.- 30.6. Ředitelské volno pro žáky - (Teambuilding pedagogického sboru)
 
 
Právě probíhá
 • Erasmus+
 • Janička
 • Extra třídy
 • Investování hrou
 • ICT kouč
 • Objevy čekají na tebe
 • Ověřování učebnic prof. Hejného na 2. stupni
 • Mapa školy - výsledky
 • Čtenář 2015 - výsledky
Plánujeme

 

Červenec

 •  

Srpen

 •  

 

 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...