Školní rok 2015/2016

Aktivity žáků ve školním klubu

1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí, 4. čtvrtletí
 
Již zrealizováno
Září
 • 1.9. Zahájení školního roku 2015/2016 - 1. třídní schůzka 1. ročníku (hned po zahájení cca v 10,00 hod)
 • 2. - 4.9. Adaptační kurz druhého stupně 
 • 3.9. 1. třídní schůzky 3. - 5. ročníku ve Veliši (od 17,00 hod)
 • 10.9. Druhý stupeň na JMP - info zde
 • 25.-27.9. Velišské posvícení - info zde
 • 29.9. Návštěva výstavy Náš soused strom v jičínském muzeu - sedmý ročník - info zde
Říjen
 • 9.10. Kopidlenský kvíteček a Kopidlenský kapřík - info zde
 • 16.10. Návštěva knihovny, questing, hmyzí domky - druhý stupeň - info zde, foto zde
 • 20.10. Zájezd do divadla v Turnově - představení Zahrada (1. stupeň) - info zde
 • 22.10. 4. ročník v Planetáriu v HK - info zde
 • Logická olympiáda - info a výsledky zde
 • 27.10. Velišská barvička 2015 - výtvarná soutěž - info zde
 • 27.10. Schůzka žáků a rodičů žáků 8. a 9. ročníku s výchovným poradcem (informace o přijímacím řízení a způsobu podávání přihlášek)
Listopad
 • 9.-13.11. Konzultační hodiny
 • 10.11. Mimořádné přestupové řízení - 5. ročník 2015/2016
 • 12.11. Pedagogická rada
 • 21.11. Národní potravinová sbírka - základní info zde, výsledek zde
 • 22. - 28.11. Výjezd pedagogů do Holandska - Maastricht (Shadowing) - více info o projektu
 • 25.11. Vánoční trhy s dílničkami - Veliš od 16,00 hod - info zde
Prosinec
 • 4.12. Mikulášská besídka - 16,00 hod KD ve Veliši - ODLOŽENO
 • 4.12. Schůzka rodičů ubytovávajících Holandský orchestr (od 16,00 hod)
 • 8.12. Turnaj v miniházené - info zde
 • 9.-12.12. Holandský orchestr z partnerské školy na návštěvě u nás! - fotogalerie zde a zde
 • 10.11. Koncert Holandského orchestru v KD ve Veliši - od 18,00 hod - info zde
 • 12.12. Koncert Holandského orchestru na Vánočních trzích na Valdštejnově náměstí v Jičíně - od 9,30 hod - info zde
 • 12.12. Vánoční zpívání Bystřice (KD) - od 14,30
 • 14.12. - 18.(20.)12. Výjezdy našich žáků do zahraničí - info zde
 • 17.12. 4. ročník jede bruslit - info zde
 • 21. a 22. Ředitelské volno - info zde
 • 21.12. Vánoční zpívání Robousy (kostel) - od 18,00 - plakát
 • 22.12. Vánoční zpívání Veliš (kostel) - od 18,00 - plakát
Leden
 • 6.1. a 13.1. Konzultační hodiny 1. stupeň - info zde
 • 8.1. Odložená Mikulášská besídka - 16,00 hod KD ve Veliši
 • 15. - 16.1. Zápis k základnímu vzdělávání
 • 20.1. - Vaříme pro Erasmus - info zde, foto zde, zpětná vazba zde
 • 22.-27.1. Lyžařský výcvikový zájezd 2016 - info zde
 • 28.1. 4. ročník si rozdává vysvědčení na brusláku - info zde
Únor
 • 3.2. Mimořádné přestupové řízení do 3. ročníku (Veliš od 14,00 hod)
 • 5.2. Okresní kolo olympiády v Aj - info zde
 • 9.2. Masopust v Robousích - info zdefotogalerie
 • 11.2. Mimořádné přestupové řízení do 6. ročníku ( Robousy od 14,30 hod)
 • 22.2. Dětská scéna 2016 (soutěž v recitaci) - školní kolo na 1. stupni
 • 25.2. Turnaj v miniházené - info zde
 • 26.2.  Divadelní představení Maryša - info zde
 • 22.-26.2. Matematická soutěž Pangea (4.-9. ročník)
 
Březen

Matematická soutěž Pangea 2016 - výsledky  zde 

 • 1.3. Velikonoční prodejní výstava v Robousích - info zde, foto zde
 • 3.3. Dětská scéna 2016 - okresní kolo - info pro 1. stupeň zde
 • 8.3. Konference k Extratřídě - info zde
 • 9.3. Káva nebo čaj v 1. třídě - setkání rodičů od 17,00 hod - info zde
 • 11.3. Exkurze do Infocentra ČEZu v HK - info zde, foto zde
 • 12.3. Maškarní ples pro děti a následně i pro dospělé - info zde
 • 15.3. Program Hasík v 6. ročníku - info zde
 • 22.3. Schůzka účastníků výjezdu do Itálie - Robousy od 17,00 hod
Duben
 • 1.4. Program Hasík ve 2. ročníku - info zde
 • 1.-2.4. Noc s Andersenem - info zde, foto zde
 • 2.4. Výprava geologického kroužku - info zde
 • 4.4. Den Země ve Veliši (1. stupeň) - info zde - doplnění zde
 • 11. - 17.4. Cesta našich žáků a pedagogů do Itálie - ERASMUS+ - více info zde, foto zde
 • 14.4. Turnaj v miniházené - Jičín - info zde
 • 15.4. Výuka 2. stupně v Jičíně - muzeum a quest na Čeřovce - info zde, foto zde
 • 16.4. Zlatá včela - info zde
 • 19.4. Den Země na druhém stupni - info zde, foto zde
 • 19.4. Pedagogická rada
 • 20.4. Konzultační hodiny na 1. stupni ve Veliši - rozvrh zde
 • 21.4. Účast našich žáků v okresním kole biologické olympiády
 • 21.4. Vyhlášení užší nominace na cestu do Maďarska v rámci programu ERAMUS+ - info zde
 • 21.4. Konzultační hodiny na 2. stupni v Robousích - info zde
 • 22.4. Pet's Day ve Veliši - info zde
 • 28.4. Návštěva ředitelů soukromých mateřských a základní škol - Komora MŠ a ZŠ SSŠČMS
 • 28.-29.4. Čarodějnice ve Veliši - info zde
Květen
 • 2.5. Sportovně - zeměpisné dopoledne (Filipíny - za obry a trpaslíky) - info zde
 • 3.5. Mimořádné přestupové řízení (5. a 6. ročník 2015/2016) v Robousích od 14,00 hod
 • 6.5. Vystoupení pro maminky v KD ve Veliši od 16,00 hod - info zde
 • 11.5. Projekt Karel IV. pro 1. stupeň ve Veliši - info zde
 • 14.5. Geologické toulky (geologický kroužek + další zájemci i z řad rodičů) - info zde
 • 16.5. Návštěva muzikálu Eliška Smiřická - ZUŠ Jičín (pro 1. stupeň) - info zde
 • 17.5. Podpis mandátních smluv a smluv o spolupráci se žáky 9. ročníku (zážitková pedagogika) - info zde
 • 19.5. Vyhlášení výběru na cestu do Maďarska - Erasmus+ (30.5. - 4.6.2016) - info zde
 • 20.5. Exkurze 8. ročníku do Židovského muzea - info zde
 • 24.5. EXTRA třída - výroba čmelákovníku a hmyzích domků v Robousích - info zde
 • 25.5. Exkurze DpŽ do Apropa - info zde
 • 26. nebo 27.5. Návštěva Školního parlamentu ze ZŠ Kopidlno (v Robousích)
 • 30.5. Zájezd do ZOO Liberec (1. a 3. ročník) - info zde
 • 30.5. - 4.6. ERASMUS+ - Mobilita do Maďarska
 • 30.5. Extratřída - Napříč přírodou - práce žáků 8. ročníku na projektu
 • 31.5. 4. ročník na poznávacím zájezdu v Praze - info zde
Červen
 • 1.6. Robouský motýl - info zde
 • 2.6. Extratřída - Napříč přírodou - práce žáků 8. ročníku na projektu
 • 2.6. Vedem - vernisáž výstavy v židovské škole - 8. ročník - info zde
 • 6.6. Exkurze na Policii 7. ročník - info zde
 • 7.6. Fotografování 1. stupně (dopoledne)
 • 7.6. Prvňákem nanečisto od 10,00 hod ve Veliši
 • 7.6. Beseda - Budoucí prvňáček = radost nebo starost? od 17,00 hod ve Veliši
 • 8.6. Stolování 3. ročníku (miniprojektík v restauraci v Jičíně) - info v SOL
 • 8.6. Konzultační hodiny / třídní schůzky na 1. stupni ve Veliši - info zde
 • 9.6. Konzultační hodiny na 2. stupni v Robousích - info zde
 • 9.6. Exkurze do ČT - info zde
 • 13.-17.6. Škola v přírodě na Pecce (1. - 5. ročník + 9. ročník a zájemci z 2. stupně); obsahuje ceremoniál Pasování budoucích šesťáků - INFO ZDE, Deník s fotogaleriemi ZDE
 • 18.6. EXTRA třída - Zahájení geologické výstavy v Robousích
 • 21.6. Poznávací zájezd na Potštejn (2. - 5. ročník) info zde
 • 21.6. Obhajoby Závěrečných prací žáků 9. ročníku
 • 22.6. Pasování prvňáčků na čtenáře v Knihovně Václava Čtvrtka od 15,00 hod (1. ročník a rodiče) - info zde
 • 22.6. Exkurze na Policii ČR - 8. a 9. ročník - info zde ZRUŠENO, PŘESUN NA ZÁŘÍ
 • 23.6. Turnaj v miniházené - info zde
 • 23.6. Hudební čtvrtek - info zde
 • 23.6. Pedagogická rada od 15,00 v Robousích
 • 24.-25.6. Trpasličí výprava v Záhubech (14.ročník) - sraz v 17,00 v Libáni na náměstí - info zde
 • 27.6. Zájezd do IQPARKU (1. stupeň) - info zde
 • 28.6. Pasování budoucích prvňáků - od 11,00 hod ve Veliši, následuje rozloučení s 5. a 9. ročníkem
 • 29.-30.6. Tajný výlet na K za K4. (3. ročník a celý 2. stupeň) - předání vysvědčení zúčastněným třídám
 • 30.6. Závěr školního roku - předání vysvědčení 1.,2.,4. a 5. ročníku
 
Právě probíhá
Plánujeme

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...