Školní rok 2016/2017

 

Již zrealizováno
Září
 • 1.9. Zahájení školního roku 2016/2017 - 9,00 hod školní zahrada ve Veliši
 • 5.-7.9. Adaptační kurz pro žáky 6. - 9. ročníku - základní info zde
 • 8.9. Adoptuj panenku - info zde
 • 14.9. Zahájení plaveckého výcviku (1.-3. ročník)
 • 23.-25.9. Velišské posvícení - plakátek   zde  
 • 26. - 27.9. Komora soukromých ZŠ a MŠ - Plzeň (Bodlák)
 • 29.9. Přestupové zkoušky do 6. a 8. ročníku - Robousy 13,30 hod
 • 30.9. Rada Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska - Praha
Říjen
 • 3.10. Volby do Školního parlamentu - info zde
 • 4.10. Beseda na Úřadu práce pro žáky 9. ročníku - info v SOL (sraz v 8,10 na autobusovém nádraží)
 • 5.10. Setkání výchovných poradců - K klub
 • 5.10. Návštěva Komise pro výchovu a vzdělávání Mnichovo Hradiště v naší škole - beseda s pedagogy, žáky, rodiči - Veliš od 16,00 hod.
 • 6.10. Školení pedagogů v rámci projektu BIDI
 • 7.10. Kopidlenský kvítek - info zde
 • 7.10. Exkurze do Sběrného dvora - druhý stupeň - info zde
 • 7.-8.10. Konference Kapradí 20 v Horním Maršově (účast paní uč. Odvárková)
 • 11.10. Beseda v MC Kapička – Inspirativní metody ve vzdělávání (Hejného metoda - paní uč. Kubová)
 • 13.10. 72 hodin - Bosou nohou ve Veliši (kdykoliv mezi 12,00 a 18,00 hod) - info zde
 • 13.10. Schůzka žáků 8. a 9. ročníku s výchovným poradcem (ve Veliši od 18,00 hod) - info zde
 • 14.10. Logická olympiáda - zájemci, výsledky zde
 • 16. - 22.10. Erasmus+ - mobilita Kypr (Mgr. Hana Kubová, Mgr. Matěj Čejchan, Bodlák)
 • 25.10. Velišská barvička 2016 - Veliš od 13,30 info zde
 • 31.10. Jednání školního parlamentu (Komora pro 1. stupeň) ve Veliši od 7,30
 • 31.10. Dopravní výchova 4. ročník (v Jičíně) info zde
 • 31.10. Den otevřených dveří Extra tříd - Robousy 15,00 - 17,00 info zde
 • 31.10. - 5.11. Týden otevřených dveří - info zde
Listopad
 • 3.11. Pedagogická rada  (Robousy) - I. čtvrtletí
 • 4.11. Setkání školních metodiků prevence (K-klub)
 • 7. - 9.11. Soutěž Bobřík informatiky
 • 8.11. Konzultační setkání 1. stupeň - 1. čtvrtletí 2016/2017 info zde
 • 9.11. Beseda žáků 8. a zájemců z 9. ročníku s pedagogy SŠGS z Nové Paky
 • 10.11. Konzultační setkání 2. stupeň - 1. čtvrtletí 2016/2017 info zde
 • 10.11. Otevřená hodina v 6. ročníku, info www.h-mat.cz
 • 16.11. Měsíc filmu na školách - info zde
 • 21.11. Recyklace hrou pro 1. - 9. ročník (Veliš)
 • 21.11. Školení pedagogů v rámci projektu BIDI
 • 22.11. Účast Bodláka na Konferenci Školství 2017 (Praha)
 • 24.11. Beseda v MC Kapička – Inspirativní metody ve vzdělávání (Čtením a psaním ke kritickkému myšlení a rozvoj čtenářství - paní uč. Stillerová)
 • 25.11. Vánoční trhy s dílnou pro rodiče - Veliš (16,00 - 19,00) - info zde
 
Prosinec
 • 1.12. Matematika nejen pro rodiče - Robousy 16:00 - info zde
 • 5.12. Návštěva divadelního představení Bílá nemoc - 8. a 9. ročník 
 • 9.12. Mikulášská besídka v KD ve Veliši (16,00 - 18,00) info zde
 • 12. - 16.12. Projekt Vý(l)uka v naší škole - více o projektu zde
 • 16. - 18.12. Zájezd do Krakowa za holandským orchestrem - info zde
 • 20.12. Pojď s námi bádat (Robousy)
 • 21.12. Divadlo pro 1. stupeň (dopoledne hrají děti z 2. stupně ve Veliši - dějepisná témata)
 • 21.12. Vánoční zpívání v kostele v Robousích (18,00 hod)  - info zde
 • 22.12. Rozdávání dárků ve Veliši i v Robousích (dopoledne)
 • 22.12. Vánoční turnaj v sedbalu ve Veliši (dopoledne)
 • 22.12. Vánoční zpívání v kostele Sv. Václava ve Veliši (18,00 hod) - info zde

od 23.12.2016 do 2.1.2017 Vánoční prázdniny (upozorňujeme děti důrazně, že do školy se v tomto období nechodí!)

 
Leden
 • 3.1. Povánoční tělomrsk ve Veliši
 • 4.1. Divadlo pro rodiče a jejich "spolužáky" v TV základní školy ve Veliši (od 17,00 hod hrají žáci 2. stupně) - POZOR, z důvodu vysoké nemocnosti a sněhové kalamity se akce přesouvá na konec školního roku (v červnu snad sněžit nebude)
 • 17.1. Setkání lektorů H-matu v Robousích (13:00 - 17:00)
 • 19.1. Návštěva zájemců o studium v 6. ročníku 2017/2018 - ZŠ Lužany
 • 26.1. Pedagogická rada Veliš
 • 27.1. Bruslení 4. a 5. ročníku - info zde
Únor
 • 2.2. Projekt Volby v 8. ročníku - info zde
 • 9.2. Náhradní program výuky kvůli odstávce el. proudu v Robousích - brusle a hvězdárna - info zde
 • 9.2. Beseda v MC Kapička – Inspirativní metody ve vzdělávání (Genetická metoda výuky čtení a psaní - Pampeliška)
 • Pythagoriáda - 6.-9. ročník
 • 16.2. Bruslení 1. - 2. ročník a výběr ze 3. a 4. ročníku - info zde (POZOR, změna termínu)
 • 21.2. Masopust v Robousích - info zde
 • 23.2. Zájezd všech žáků na muzikál Andílci do Nové Paky - info zde
 • Matematická soutěž Pangea
Březen  
 • 6. - 10.3. Výjezd do Holandska v rámci programu Erasmus+
 • 10. - 14.3. Lyžařský výcvikový zájezd - Pardubické boudy - info zde
 • 15.3. Z kanclu na konec světa - info zde
 • 16.3. Otevřená hodina matematiky v 8. ročníku 
 • 16.3. Beseda v Kapičce - Hodnocení a motivace (Bodlák)
 • 17.3. Matematický klokan
 • 21.3. Legiovlak (6. a 7. ročník) - info zde
 • 24.3. Legiovlak (8. a 9. ročník) - info viz výše
 • 25.3. Karneval v KD ve Veliši - 14,00 hod
 • 31.3. Velikonoční trhy v Robousích
 • 31.3. - 1.4. Noc s Andersenem v Robousích - info zde
Duben
 • 1.4. Únik ze školy - Velká školní hra pro děti a rodiče! - info zde
 • 6.4. Pedagogická rada Robousy
 • 7. - 8.4. Zápis k základnímu vzdělávání - info zde
 • 10. - 12.4. Konzultační setkání rodičů, pedagogů a žáků školy
 • 11. 4. Beseda (formou sdílení) v MC Kapička – Inspirativní metody ve vzdělávání (Hodnocení, motivace - Bodlák)
13. - 17.4. Velikonoční prázdniny
 
 • 18.4. Den s dějepisem - info zde
 • 18.4. Schůzka POMOCNÍKŮ s programem pro naše ERASMUS partnery - 18,00 hod ve Veliši
 • 20.4. Turnaj v miniházené Jičín
 • 21.4. Den Země (Hrubá skála) - info zde
 • 26.4. Den Země v Robousích - info zde
 • 26.4. Turnaj v McDonald CUPu - mladší hoši - info zde
 • 27.4. Turnaj v McDonald CUPu - starší hoši - info zde
 • 27. - 28.4. Čarodějnice ve Veliši (opékání buřtů, spaní ve škole, čarodějné dílny) - info zde
Květen
 • 2.5.  Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky (4.-9. ročník) - info zde
 • 3.5. Exkurze Terezín - info zde
 • 4.5. Počítáme s vámi - setkání dědečků a babiček nad "matematikou" - info zde
 • 5.5. S lesníky do lesa (pro 1. stupeň) - info zde
 • 8. - 13.5. Erasmus+ v České republice (návštěva partnerů z 8mi evropských škol)
 • 12.5. Poznáváme okolí Jičína - info zde
 • 19.5. Vystoupení pro maminky v KD ve Veliši (16,00 hod) info zde
 • 29.-31.5. Sběr papíru - info zde  
 • 31.5. Fotografování 2. stupně Robousy  
 • 31.5. Rorýsí Jarmark Robousy - info zde
Červen
 • 1.6. Robouský motýl - soutěž pro 1. stupně ZŠ (Robousy) - info zde
 • 1.6. Den dětí ve Veliši - atletický pětiboj - info zde  
 • 1.6. Počítáme s vámi - setkání dědečků a babiček nad "matematikou" II -  info zde  
 • 5.6. Fotografování 1. stupně Veliš  
 • 5.6. Porada Pedagogického sboru - Veliš (hodnocení, komunikace)
 • 6.6. Kulatý stůl – Pedagog na základní škola (Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – téma: Průběžný rozvoj odborných dovedností a kvalifikací)  
 • 6.6. Konzultační setkání s rodiči a žáky 1. stupně - Veliš  
 • 8.6. Konzultační setkání s rodiči a žáky 2. stupně - Robousy  
 • 13.6. Školní výlet druhého stupně - info zde
 • 14. a 15.6. Obhajoby Závěrečných prací 5. a 9. ročníku - zákl. info zde  
 • 16.6. Pasování prvňáků na čtenáře (15,00 Městská knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně)  
 • 18.-21.6. Vodácký výcvikový zájezd - info zde
 • 19.6. Zájezd do Mirákula - Milovice (1. stupeň) info zde
 • 20.6. Zájezd do IQ Parku v Liberci (1. a 2. ročník) info zde
 • 22.6. Zkoušky 4. ročníku na dopravním hřišti - info zde
 • 22.6. Prvňákem nanečisto - organizováno pro budoucí prvňáčky (pobyt v 1. ročníku) - od 10,00 hod ve Veliši - info zde   
 • 22.6. Pedagogická rada Veliš (4. čtvrtletí)
 • 22.6. Beseda Budoucí prvňáček - radost nebo starost? (Veliš od 18,00 hod) - info zde
 • 23.6. Slavnostní pasování budoucích prvňáčků a rozloučení s 5. a 9. ročníkem (Veliš 9,00 hod)
 • 23.6. Dějepisná "dramata" - vystoupení žáků 2. stupně (Veliš 10,30 hod)
 • 23. - 24.6. Trpasličí výprava - 15. ročník info zde
 • 26.-30. Škola v přírodě - Pecka (s rozdáváním vysvědčení) - info zde
 • 26.-28.6. Zahradní miniprojekty - info zde
 • 29.6. Výlet na Pecku - info zde
 • 30.6. Závěr školního roku - rozdávání vysvědčení žákům, kteří nejedou na ŠvP (Veliš, Robousy od 8,00 hod)
Červenec
 • 2. - 7.7. Výjezd do Rumunska v rámci programu Erasmus+ (Závěr projektu)
Srpen
 •       22.8. Kulatý stůl – Pedagog na základní škola (Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – téma: Prevence vyhoření)
 

A dále

 • Erasmus+  
 • Extra třídy  
 • Objevy čekají na tebe
 • Ověřování učebnic prof. Hejného na 2. stupni
 • Projekt 72 hodin (stránky celého projektu www.72hodin.cz)

 

 

 

Prosinec
 • 1.12. Matematika nejen pro rodiče - Robousy 16:00 - info zde
 • 5.12. Návštěva divadelního představení Bílá nemoc - 8. a 9. ročník 
 • 9.12. Mikulášská besídka v KD ve Veliši (16,00 - 18,00) info zde
 • 16. - 18.12. Zájezd do Krakowa za holandským orchestrem - info zde
 • 20.12. Pojď s námi bádat (Robousy)
 • 21.12. Divadlo pro 1. stupeň (dopoledne hrají děti z 2. stupně ve Veliši - dějepisná témata)
 • 21.12. Vánoční zpívání v kostele v Robousích (18,00 hod)  - info zde
 • 22.12. Rozdávání dárků ve Veliši i v Robousích (dopoledne)
 • 22.12. Vánoční turnaj v sedbalu ve Veliši (dopoledne)
 • 22.12. Vánoční zpívání v kostele Sv. Václava ve Veliši (18,00 hod) - info zde
od 23.12.2016 do 2.1.2017 Vánoční prázdniny (upozorňujeme děti důrazně, že do školy se v tomto období nechodí!)
 
Leden
 • 3.1. Povánoční tělomrsk ve Veliši
 •  

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...