Termíny obhajob Závěrečných prací žáků 9. a 5. ročníku byly stanoveny na 14. a 15. června 2017 od 14,00 v Robousích.

Každý student, který bude obhajovat si se svým vedoucím práce domluví konktrétní termín ohajoby.

Závěrečné práce 2016/2017 - 2017/2018

Základní informace pro žáky 8. ročníku:

·        Pro žáky 8. ročníku budou jednotlivými pedagogy 2. stupně vypsána do konce září témata pro Závěrečné práce

·        Žáci si jedno z nabízených témat zvolí a s konkrétním pedagogem domluví formu a rozsah jeho zpracování

·        Jedná se o dvouletou práci na projektu, rozdělenou do dvou částí:

o   8. ročník – obsahová příprava Závěrečné práce (2016/2017)

o   9. ročník – formální zpracování Závěrečné práce, její prezentace a obhajoba (2017/2018)

·        Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi po dobu 2 školních let poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc

·        Ředitel školy stanoví v příslušném školním roce v období květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní

·        Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém dubnovém jednání v příslušném školním roce

·        Zpracování Závěrečných prací žáků ZŠBP je po dvouletém ověřování od školního roku 2016/2017 povinné a stává se součástí klasifikace.

 

Poznámka:

K účasti na zpracovávání a obhajobě Závěrečné práce se mohou přihlásit i žáci z nižších ročníků.

 

Přechodné období pro žáky 9. ročníku (ve školním roce 2016/2017)

 

·        Pro žáky 9. ročníku budou jednotlivými pedagogy 2. stupně vypsána do konce září témata pro Závěrečné práce

·        Žáci si jedno z nabízených témat zvolí a s konkrétním pedagogem domluví formu a rozsah jeho zpracování

·        Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc

·        Ředitel školy stanoví v období květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní

·        Samotná obhajoba bude probíhat před Komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém dubnovém jednání

·        Jedná se o neformální zkoušku, která bude v případě úspěšné obhajoby oceněna Diplomem o úspěšné obhajobě.  

Vypsaná témata pro 8. a 9. ročník

Přihlásit si vybrané téma bude možné 8.10.2016 po 10. hodině dopolední!
 
Žákům jsou témata přidělována na základě pořadí jejich přihlášení - nejprve si přihlašujte témata, o která máte opravdu zájem. Přihlásit si můžete i více témat (doporučujeme), zajistíte si tak, že na vás některé "zbyde".
 
------------------------------------------------
 

Závěrečné práce žáků 5. ročníku - pokusné ověřování:

 

·        Ve školním roce 2016/2017 budeme pokusně ověřovat realizaci Obhajob Závěrečných prací žáků 5. ročníku

·        Třídním učitelem bude se žáky, kteří v tomto školním roce projeví zájem projednáno téma jejich práce a toto téma oficiálně do konce září vypsáno

·        Všichni pedagogové 1. stupně budou žákům poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc. Závěrečná práce může mít libovolnou formu.

·        Ředitel školy stanoví na měsíc červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní

·        Samotná obhajoba bude probíhat před Komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém červnovém jednání

·        V prvním roce konání těchto obhajob se jedná o neformální zkoušku, která nebude mít vliv na hodnocení či klasifikaci účastnících se žáků. Úspěšná obhajoba se stane podkladem pro vydání „Diplomu úspěšné obhajoby“

Vypsaná témata pro 5. ročník - na formulaci zadání pan učitel intenzivně pracuje ;-)

 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...