Obhajoby Závěrečných prací žáků 9. ročníku

Termín obhajob a časové rozvržení studentů: 11. - 15. 6. 2018 (k obhajobám se budou žáci hlásit prostřednictvím formuláře) - ten bude zveřejněn v SOL a zde:
 
 

Závěrečné práce 2017/2018 (obhajoby 2019)

 • Pro žáky 8. ročníku jsou jednotlivými pedagogy 1. i 2. stupně vypsána do konce října témata pro Závěrečné práce.
 • Žáci si jedno z nabízených témat zvolí a s konkrétním pedagogem domluví formu a rozsah jeho zpracování.
 • Jedná se o dvouletou práci na projektu, rozdělenou do dvou částí:
 •     8. ročník – obsahová příprava Závěrečné práce
 •     9. ročník – formální zpracování Závěrečné práce, její prezentace a obhajoba
 • Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi po dobu 2 školních let poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc.
 • Ředitel školy stanoví v příslušném školním roce v období květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.
 • Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém dubnovém jednání v příslušném školním roce.
 • Zpracování Závěrečných prací žáků ZŠBP je po dvouletém ověřování povinné a stává se součástí klasifikace.
 
Přihlásit si vybrané téma bude možné od 17.10.2017 po 10. hodině dopolední!
Přihlašovat se je možné do 31. 10. 2017 (23:59 hod)

 

Poznámky:

 • Žákům jsou témata přidělována na základě pořadí jejich přihlášení - nejprve si přihlašujte témata, o která máte opravdu zájem. Přihlásit si můžete i více témat (doporučujeme), zajistíte si tak, že na vás některé "zbyde".
 • K účasti na zpracovávání a obhajobě Závěrečné práce se mohou přihlásit i žáci z nižších ročníků.
 • Žáci současného devátého ročníku již na svých "závěrečkách" pracují, obhajovat budou v červnu 2018. Více info o zadání zde
 • Svázaná závěrečná práce bude komisi PŘEDÁNA DO 20.1.2019 (POZOR ZMĚNA!).

 

Závěrečné práce pro žáky 5. ročníku

 • Třídním učitelem bude se žáky, kteří projeví zájem projednáno téma jejich práce a toto téma oficiálně vypsáno.
 • Všichni pedagogové 1. stupně (případně i 2. stupně) budou žákům poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc. Závěrečná práce může mít libovolnou formu.
 • Ředitel školy stanoví na měsíc červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.
 • Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém červnovém jednání.
 • Jedná se o neformální zkoušku, která nebude mít vliv na hodnocení či klasifikaci účastnících se žáků. Úspěšná obhajoba se stane podkladem pro vydání „Diplomu úspěšné obhajoby“.


 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...