Školní rok 2018/2019

 
 
Září
 • 3. 9. Zahájení školního roku 2018/2019 - 9,00 hod školní zahrada ve Veliši
 • 4. - 7. 9. Adaptační kurz pro žáky 2. stupně
 • 12.9. pohádkový průvod
 • 17.9. Výuka dějepisu 6. ročníku v Jičíně - info zde
 • 21.9. Atletický čtyřboj - info zde
 • 19.9. Představení Jan Palach v jičínském biografu pro 9. ročník - info zde
 • 25.9. Přespolní běh - info zde
 • 29.9. sázení lípy ve Veliši
 • 29. 9. den otevřených dveří ve Veliši
 • 30.9. až 5.10. Legendární týden s Erasmem +
 
Říjen
 • 8.10. Deváťáci na úřadu práce - info zde
 • 10.10.  Exkurze 2. stupně na Prachov - info zde
 • 11.10.  Projekt 72 hodin - info zde
 • 12.10. Kopidlenský kvíteček, kapřík a jelen - info zde
 • 15.10. Osmičky v dějinách - info zde
 • 15.10. Vyhlášení témat Závěrečných prací pro žáky 8. ročníku 2018/2019 - info zde
 • 18.10. Turnaj v miniházené (1. stupeň)
 • 22.10. Prezentace SPOŠ Jičín (9. ročník)
 • 25.10. Velišská barvička - výtvarná soutěž od 13.30
 • 26. 10. Prezentace Střední školy gastronomické v Nové Pace - devátý ročník
 • 28.10. až 3.11. Mobilita do Potrugalska
Listopad
 • Kodable + Hour of Code - turnaj v rámci projektu Erasmus + Coded Legends
 • Bobřík informatiky - mezináodní soutěž pro žáky 4. až 9. třídy
 • 6.11. Živá knihovna povolání - info zde
 • 6.11. Počítáme s vámi ve Veliši - info zde
 • 7.11. Turnaj škol v házené - 2. stupeň - info zde
 • 9.11. Turnaj škol ve florbalu - 2. stupeň - info zde
 • 13.11. Jsem laskavec - info zde
 • 20.11. Staleté kořeny II. stupeň - info zde
 • 27.11. Dopravní výchova 9. ročník - info zde
 • 30.11. adventní trhy s dílnou pro rodiče ve Veliši - 16.00 až 18.00
Prosinec
 • Zájezd do ZOO pro 1. stupeň
 • 4.12. Poškola s Bodlákem - Prezentace zahraničních projektů 17.00 Veliš
 • 8.12 Vánoční zpívání v Bystřici od 15 hodin
 • 10. až 12.12 Mladí ladí D-DUR - info zde
 • 17.12. výlet do Aquaparku - info zde
 • 18.12. divadelní představení v AJ v Masarykově divadle v Jičíně
 • 18.12. Sportovně kulturní dopoledne druhého stupně - info zde
 • 19.12. Vánoční zpívání v kostele v Robousích od 18 hodin
 • 20.12. Vánoční zpívání v kostele ve Veliši od 18 hodin
Leden
 • 3.1. Příprava masopustního dopoledne - 2. stupeň - projektová výuka
 • 4.1. Příprava dějepisného dne na druhém stupni - projektová výuka
 • bez termínu Hrátky s Tynkerem – děti z 1. stupně budou navrhovat hru v prostředí Tynker a zkoušet hry svých kamarádů v rámci projektu Coded legends (ve Veliši) garant: paní uč. Vítová 
 • 4.1. Novoroční turnaj v sedbalu - pro 1. – 5. ročník (dopoledne ve Veliši) garant: pan uč. Kůs 
 • 20.1. Termín pro odevzdání Závěrečných prací hodnotitelům 
 • 24.1. PEDAGOGICKÁ RADA (1. POLOLETÍ)
 • 27. až 31. 1 Lyžařský výcvikový kurz - více informací zde
 • 31.1. VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ
Únor
 • POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 • 4.2. Dějepisný den na druhém stupni - výstup lednového projektu
 • 4. – 8.2. Mobilita do Velké Británie v rámci projektu Coded Legends garant: paní uč. Vítová 
 • 5.2. Velišský masopust - zábavné dopoledne pro žáky 1. a 2.stupně (příprava masek, dílny) zakončené průvodem v maskách obcí Veliš (15:00) garant: paní uč. Odvárková  - přesunuto na 5. 3. 2019
 • 16.2. Bodlákova poškola – Myšlenkové mapy s Mgr. Eliškou Hájkovou Workshop zaměřený na „kloubení“ logiky a kreativity (9:00 – 16:00 hod ve Veliši) garant: paní uč. Vítová
Březen 
 
 • 5.3. Velišský masopust  info zde a zde
 • 6.3. Bodlákova poškola – Beseda Budoucí prvňáček radost nebo starost? Určeno pro rodiče budoucích školáků (18:00 hod Veliš) garant: Bodlák info zde
 • 11. – 15.3. JARNÍ PRÁZDNINY
 • 22.3. matematický klokan - soutěž pro všechny žáky od 2. do 9. ročníku - výsledky zde
 • 23.3. Karneval – připraveno s obcí Veliš (14:00 – 17:00 KD ve Veliši) garant: Pampeliška
 • 29. – 30.3. Noc s Andersenem – (ve spolupráci s Knihovnou v Libunci) pro zájemce z 1. i 2. stupně s přespáním v Robousích garant: paní uč. Stillerová
 • 28.3. Prvňáčkem nanečisto – budoucí školáci zažijí opravdovou vyučovací hodinu (9:00 – 10:00) garant: Pampeliška
Duben
 • bez termínu Příprava krátkého divadelního představení o legendě s příběhem "Zločin se nevyplácí" - pro 3. - 5. ročník v rámci projektu Coded Legends garant: paní uč. Vítová 
 • bez termínu Hostíme naše přátele ze spřátelených škol v rámci projektu When Partnership Becomes Friendship (Mobilita polských, italských a portugalských žáků a učitelů v ČR (termín bude upřesněn) garant: pan uč. Čejchan 
 • 5. – 6.4. Zápis k základnímu vzdělávání – Život je jen náhoda (Veliš) Informace k organizaci jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsbp.cz v oddíle O nás / Přijímání žáků / Informace o zápisu k zákl. vzdělávání garant: Bodlák
 • 9.4. Okresní kolo matematické olympiády - výsledky zde
 • 11.4. PEDAGOGICKÁ RADA (3. ČTVRTLETÍ) ve Veliši 
 • 12.4. Velikonoční trhy pro rodiče - nabídka výrobků žáků 1. i 2. stupně (16:00 – 18:00 Robousy) garant: paní uč. Nováková - info zde
 • 13.4. Přednáška paní Dr. Lidmily Pekařové – Téma: Komunikace (13:00 – 16:00 ve škole ve Veliši) 
 • 16. a 23.4. Výuka s odborníkem - Mediální výchova pro žáky MV a 9. ročníku - info zde
 • 17.4. Den Země - dopoledne věnované naší planetě (Robousy) garant: paní uč. Odvárková
 • 18. – 22.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
 • 23.4. Den Země – dopoledne věnované naší planetě (Veliš ) garant: paní uč. Kozáková
 • 24.4. Beseda Nikolas Winton - Síla lidskosti - druhý stupeň - info zde
 • 29. – 30.4. Čarodějnice – (Veliš) - v pondělí odpoledne opékaní buřtů/klobásek/jablíček a FUJšmelounů, spaní ve škole - v úterý dopoledne čarodějné dílny garant: Pampeliška
Květen
 • bez termínu Hostíme naše přátele ze spřátelených škol v rámci projektu When Partnership Becomes Friendship (Mobilita polských, italských a portugalských žáků a učitelů v ČR (termín bude upřesněn) garant: pan uč. Čejchan 
 • 6.5. Kolumbie, sportovní den – pro 1. – 9. ročník; v rámci Projektu Planeta Země 3000 (v 8:15 v Jičíně) – cena 70,- Kč / žáka garant: paní uč. Odvárková - info zde
 • 10.5. Návštěva dne otevřených dveří na SZaŠ v Kopidlně - zájemci z druhého stupně - info zde
 • 13.5. Vystoupení pro maminky (1. i 2. stupeň) – (od 16:00 v KD ve Veliši) garant: pan uč. Kůs 20. – 24.5. Mobilita do Baskicka (Španělsko) v rámci projektu Coded Legends garant: paní uč. Vítová 
 • 18.5. Školní ples ZŠBP – pod vedením žáků 9. ročníku (od 19:00 v KD ve Veliši) garant: paní uč. Odvárková (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU)
 • 19. - 25.5. mobilita CODED LEGENDS v Baskicku - pouze pedagogové
 • 26. 5. - 1.6. mobilita TEJL Portugalsko - pedagogové + 5 žáků
 • 27.5. Okresní kolo Pythagoriády - výsledky zde
 • 31. 5. – 4.6. Sběr papíru (hliník, PET lahve, víčka atd. – viz EP a web školy) garant: paní uč. Kubová 
Červen
 • bez termínu     Pasování prvňáčků na čtenáře (Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně) garant: paní uč. Kozáková bez termínu Zájezd za sportem a za poznáním - 1. stupeň garant: paní uč. Kozáková 
 • 2. – 5.6. Vodácký kurz – 2. stupeň + 5. ročník (výběr žáků) garant: paní uč. Eichlerová 
 • 4. – 5.6 Obhajoby Závěrečných prací žáků 5. a 9. ročníku I – plán v EP 
 • 7. 6. Úniková hra - organizují žáci druhého stupně pro žáky prvního stupně ke dni dětí
 • 10.6. a 17.6. - společná výuka přírodopisu v 1., 5. a 7. ročníku v rámci Šablon II - vzájemná spolupráce pedagogů
 • 11. – 12.6. Obhajoby Závěrečných prací žáků 5. a 9. ročníku II – plán v EP 
 • 8. - 9.6. (POZOR ZMĚNA TERMÍNU) Trpasličí výprava v Záhubech – 16. ročník (podrobnější informace budou na www.zsbp.cz a v EP) garant: Bodlák a Pampeliška - info ZDE
 • 18.6. PEDAGOGICKÁ RADA (2. POLOLETÍ) 
 • 19.6. Bodlákova poškola - HROZBY INTERNETU, MOBILNÍCH A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ - info zde
 • 21.6. Turnaj v beach tchoukballu v Jičíně na Matějkově cvičišti - info zde
 • 21.6. Slavnostní „PAROH…“ (Veliš) od 9:00 hod ▪ rozloučení s 5. ročníkem (garant: pan uč. Kůs) ▪ rozloučení s 9. ročníkem (garant: pan uč. Odvárková) ▪ pasování budoucích prvňáků (garant: pan uč. Kůs a 5. ročník) ▪ 
 • překvapení od ŠOSu 21.6. Den hudby (Kdesi) – více info v EP a na webových stránkách školy) garant: Bodlák a pan uč. Čejchan 
 • 24. - 28.6. Závěrečná „Pecka“ (ozdravný pobyt pro 1. stupeň + 9. roč. a vybraní žáci z ostatních ročníků 2. stupně) Chatky na Pecce u Nové Paky (podrobnější informace budou na www.zsbp.cz a v EP) ▪ 
 • pasování budoucího 6. ročníku (garant: paní uč. Odvárková) 
 • rozloučení s 9. ročníkem (garant: paní uč. Odvárková) 
 • rozdání vysvědčení pro 1. – 5. a 9. ročník (+ těm, co pojedou z ostatních ročníků) variabilní symbol bude přidělen školou; specifický symbol pro platbu: 1819004; předpokládaná cena: 1.850,- Kč (bude upřesněno) – úhrada do 31.5.2019 garant: pan uč. Kůs a pan uč. Halla 
 • 28.6. Závěr školního roku - 8:00 rozdávání vysvědčení těm, co nepojedou na ŠvP (třídní učitelé)

Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...