Závěrečné práce absolventů 2018/2019 (obhajoby 2020)

 • Pro žáky 8. ročníku budou jednotlivými pedagogy 1. i 2. stupně vypsána do 15. října témata pro Závěrečné práce.
 • Žáci si jedno z nabízených témat zvolí a s konkrétním pedagogem domluví formu a rozsah jeho zpracování.
 • Jedná se o dvouletou práci na projektu, rozdělenou do dvou částí:
  • 8. ročník – obsahová příprava Závěrečné práce
  • 9. ročník – formální zpracování Závěrečné práce, její prezentace a obhajoba
 • Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi po dobu 2 školních let poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc.
 • Do 15. ledna jmenuje ředitel oponenty pro jednotlivé práce a jejich seznam zveřejní na webových stránkách školy.
 • Závěrečnou práci ve formátu PDF (v elektronické podobě) odevzdávají žáci 9. ročníku do 20.1. hodnotitelům (jmenovaní oponenti a vedoucí práce) k připomínkování.
 • Do konce dubna obdrží žáci posudky na své práce pro případné korektury před vytištěním a svázáním závěrečné práce.
 • Svázanou práci ve dvou provedeních žáci odevzdají vedoucímu práce do 15. května.
 • Ředitel školy stanoví v příslušném školním roce v období květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.
 • Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém dubnovém jednání v příslušném školním roce.
 • Zpracování Závěrečných prací absolventů ZŠBP je součástí hodnocení.

Poznámka: K účasti na zpracovávání a obhajobě Závěrečné práce se mohou přihlásit i žáci z nižších ročníků.

Vypsaná témata k zaregistrování ZDE
FORMÁLNÍ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE - ke stažení
 
 
Přihlásit si vybrané téma bude možné od 15.10.2018 po 16:00 hodině!
Přihlašovat se je možné do 31. 10. 2018 (23:59 hod)

 

Poznámky:

 • Žákům jsou témata přidělována na základě pořadí jejich přihlášení - nejprve si přihlašujte témata, o která máte opravdu zájem. Přihlásit si můžete i více témat (doporučujeme), zajistíte si tak, že na vás některé "zbyde".
 • K účasti na zpracovávání a obhajobě Závěrečné práce se mohou přihlásit i žáci z nižších ročníků.
 • Žáci současného devátého ročníku již na svých "závěrečkách" pracují, obhajovat budou v květnu - červnu 2019. Více info o zadání zde
 

Závěrečné práce pro žáky 5. ročníku

 • Třídním učitelem bude se žáky, kteří projeví zájem, projednáno téma jejich práce, vhodný pedagog pro vedení práce a sjednáno vypsání daného tématu.
 • Všichni pedagogové 1. stupně (případně i 2. stupně) budou žákům poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc. Závěrečná práce může mít libovolnou formu.
 • Ředitel školy stanoví na měsíc červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.
 • Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém dubnovém jednání.
 • Jedná se o neformální zkoušku, která nebude mít vliv na hodnocení či klasifikaci účastnících se žáků. Úspěšná obhajoba se stane podkladem pro vydání „Diplomu úspěšné obhajoby“.

 


POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA (platí již pro letošní deváťáky a páťáky) 

V obhajobách Závěrečných prací dochází od roku 2019 ke změně termínů odevzdání hotové práce a termínů obhajob:
 
TERMÍN ODEVZDÁNÍ HOTOVÝCH PRACÍ: 20.1. (pro letošní deváťáky 20.1.2019, pro letošní osmáky 20.1.2020)
 
TERMÍN OBHAJOB ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ: 2. POLOVINA KVĚTNA - ZAČÁTEK ČERVNA
 • 2019 - pro letošní deváťáky, 
 • 2020 - pro letošní osmáky (BUDE UPŘESNĚNO)
 
K této změně dochází z několika důvodů:
1) množství hodnocených prací je již tak velké, že není možné zvládnout jejich hodnocení za jediný týden před obhajobou
2) odevzdání práce v lednu umožní žákům 9. ročníku se bez omezení věnovat přípravě na přijímací řízení na SŠ
3) po přijímacím řízení na SŠ vznikne dostatečný časový prosto pro přípravu samotné obhajoby (prezentace závěrečné práce) 
 
 
Přidělení oponentů k závěrečným pracem odevzdávaným k 20.1.2019
 
Jméno žáka název práce jméno vedoucího
jméno oponenta
Kristýna Kotrčová Vliv zneužívání návykových látek na rodinný rozpočet Kubová Čejchan
Tobiáš Dvořák Jachting Halla Eichlerová
Adam Lank Lední hokej Čejchan Nováková
Matěj Tichý Počátky vzniku nacismu v meziválečném období a jejich srovnání s dnešní politickou situací Čejchan Stillerová
Matyáš Lacina Videopohledenice z mého města (obce) v anglickém jazyce Čejchan Bodlák
Josef Kysilka Včelaření pro začátečníky Stillerová Odvárková
Natálie Rozmanová Hrajeme a tančíme s dětmi Stillerová Nováková
Sabina Šrajerová Jičín - město v pohádce Stillerová Bodlák
Jan Pluhař Posilování Nováková Eichlerová
Ondřej Bystroň Výkon Nováková xxxxxxxxx
Marek Hadinec Chytrý dům Eichlerová Odvárková
Johana Hošková Dělají šaty člověka? Odvárková Stillerová
Petr Hrdý Okolí Jičína na kole Odvárková Čejchan
Matěj Němec Okolí Jičína na kole Odvárková Kubová
Růžena Petříková CANICROSS - běháme se psem Odvárková Kubová

Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...