Závěrečné práce 2019/2020

• Pro žáky 8. ročníku budou jednotlivými pedagogy 1. i 2. stupně vypsána do 15. října témata pro Závěrečné práce.
• Žáci si jedno z nabízených témat zvolí a s konkrétním pedagogem domluví formu a rozsah jeho zpracování.
• Jedná se o dvouletou práci na projektu, rozdělenou do dvou částí:
         8. ročník – obsahová příprava Závěrečné práce
         9. ročník – formální zpracování Závěrečné práce, její prezentace a obhajoba
• Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi po dobu 2 školních let poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc.
Do 15. ledna jmenuje ředitel oponenty pro jednotlivé práce a jejich seznam zveřejní na webových stránkách školy.
• Závěrečnou práci ve formátu PDF (v elektronické podobě) odevzdávají žáci 9. ročníku do 20. ledna hodnotitelům (jmenovaní oponenti a vedoucí práce) k připomínkování.
• Do konce dubna obdrží žáci posudky na své práce pro případné korektury před vytištěním a svázáním závěrečné práce.
Svázanou práci ve dvou provedeních žáci odevzdají vedoucímu práce do 15. května.
• Ředitel školy stanoví v příslušném školním roce v období květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.
• Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada     na svém dubnovém jednání v příslušném školním roce.
• Hodnocení zpracování závěrečné práce a její obhajoby bude součástí závěrečného vysvědčení 9. ročníku.
 
Poznámka: K účasti na zpracovávání a obhajobě Závěrečné práce se mohou přihlásit i žáci z nižších ročníků.
 
 
 
Přihlásit si vybrané téma bude možné od 15.10.2019 po 16:00 hodině!
Přihlašovat se je možné do 31. 10. 2019 (23:59 hod)

 

Poznámky:

  • Žákům jsou témata přidělována na základě pořadí jejich přihlášení - nejprve si přihlašujte témata, o která máte opravdu zájem. Přihlásit si můžete i více témat (doporučujeme), zajistíte si tak, že na vás některé "zbyde".
  • K účasti na zpracovávání a obhajobě Závěrečné práce se mohou přihlásit i žáci z nižších ročníků.
  • Žáci současného devátého ročníku již na svých "závěrečkách" pracují, obhajovat budou v květnu - červnu 2020.
 
 

Závěrečné práce pro žáky 5. ročníku

• Třídním učitelem bude se žáky, kteří projeví zájem, projednáno téma jejich práce, vhodný pedagog pro vedení práce a sjednáno vypsání daného tématu.
• Všichni pedagogové 1. stupně (případně i 2. stupně) budou žákům poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc. Závěrečná práce může mít libovolnou formu.
• Ředitel školy stanoví na měsíc červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní.
• Samotná obhajoba bude probíhat před komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada     na svém dubnovém jednání.
• Hodnocení zpracování závěrečné práce a její obhajoby bude součástí závěrečného vysvědčení 5. ročníku.

Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...