Archiv článků

18.10.2019 09:10

Turnaje v miniházené 2019

Vážení rodiče, příští týden ve čtvrtek 24.10. se zúčastníme turnaje v miniházené. Na turnaji mohou startovat Matouš Richter, Viktor Šubrt, Matyáš Huf, Oliver Kozák, Matěj Jiterský, Klapka Jáchym, Klapka Metoděj, Jan Jiterský, Matěj Kozák, Terka Zichová, Markéta Nierostková, Jakub Musil, Jana...

Celý článek

—————

18.10.2019 09:06

Čtvrťáci na dopravním hřišti

15. 10. 2019 jsem jela se třídou na dopravní hřiště. Dojeli jsme do Jičía asi v 8:15 a šli jsme pro ty co čekali v Jičíně poté jsme šli na to dopravní hřiště. Jak jsme došli tak jsme šli do třídy, kterou tam měli. Vešli jsme do tý třídy a tam jsme si dali věci a čekaly až přijde paní učitelka Katka...

Celý článek

—————

16.10.2019 10:44

Velišská barvička 2019

Milí kamarádi,  v úterý 22.10. se koná na naší škole od 13,30 hod do 16,00 hod výtvarná soutěž Velišská barvička.  Téma je jako vždy tajné :-).  Výtvarný materiál bude připraven (papíry, lepidla, vodové barvy, bavlnky, krepáky...).  S sebou si vezměte: dobrou náladu, fantazii,...

Celý článek

—————

16.10.2019 10:38

Prvňáčci jedou na divadelní představení a do knihovny

Milí rodiče, večtvrtek jedeme na pohádku do K-klubu a do knihovny. Z Veliše jedeme linkovým autobusem a vracíme se do školy na oběd. Podrobnější informace na EduPage. S přátelským pozdravem Pampeliška.

Celý článek

—————

15.10.2019 17:21

Vyhlášení témat Závěrečných prací 2019/2020

Základní informace ZDE Vyhlášená témata ZDE

Celý článek

—————

09.10.2019 22:13

Deváťáci a volba povolání - 9. 10. 2019

V říjnu se uskuteční hned několik akcí pro deváťáky (potažmo i osmáky), které jsou zaměřeny na volbu povolání a přijímací řízení na SŠ.  Již ve středu 9. 10. se deváťáci vypravili na Úřad práce, kde absolvovali besedu o možnostech, které různá povolání nabízí. V úterý 15. 10. navštíví školu...

Celý článek

—————

08.10.2019 16:14

Aktuální počet odevzdaných přihlášek k základnímu vzdělávání - 8.10.2019

ZDE

Celý článek

—————

07.10.2019 16:26

Ředitelské volno pro 2. stupeň ROBOUSY - 31.10. - 1.11.2019

Z důvodu technických překážek (rekonstrukce oken v budově školy v Robousích) vyhlašuji na dny 31.10. - 1.11.2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky 2. stupně v Robousích.

Celý článek

—————

06.10.2019 16:10

Kopidlenský kvítek a kapřík - 11.10.2019

V pátek 11.října 2019 se vybraní žáci zúčastní soutěží Kopidlenský kvíteček a kapřík pořádané Střední zahradnickou školou v Kopidlně. Sejdeme se v 7:20 hodin na autobusovém nádraží v Jičíně. Návrat je plánován ve 13:30 hodin opět na autobusové nádraží v Jičíně. Jízdné bude hrazeno ze...

Celý článek

—————

01.10.2019 11:50

Obraz s textem promlouvají - skryté světy ožívají - Mgr. Lucie Stillerová

Název: Obraz s textem promlouvají - skryté světy ožívají    Vedoucí práce: Mgr. Lucie Stillerová  Anotace: Autor závěrečné práce napíše vlastní fantazijní příběh, který doplní autorskými doprovodnými ilustracemi. Ty budou tvořené nejprve jako samostatné obrazy...

Celý článek

—————

01.10.2019 11:48

Jičín – město v pohádce - Mgr. Lucie Stillerová

Název: Jičín – město v pohádce  Vedoucí práce: Mgr. Lucie Stillerová  Anotace: Práce bude rozdělena na 2 části: teoretickou (textovou) a praktickou (autorská pohádka/pohádky). V textové části bude zpracován teoretický základ obsahující informace o tom, co je to pohádka,...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:38

Etologie savců chovaných člověkem - Jitka Odvárková

Název: Etologie savců chovaných člověkem Vedoucí práce: Jitka Odvárková Anotace: Práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou (textovou) a praktickou (pozorování). V textové části bude charakterizován obor etologie, jeho význam a historie. Dále zde budou popsány základní formy a druhy chování...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:36

Sopečné vrcholy Jičínska - Jitka Odvárková

Název: Sopečné vrcholy Jičínska Vedoucí práce: Jitka Odvárková  Anotace: Práce se bude skládat ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části žák popíše vznik sopek na Jičínsku, charakterizuje geologické období jejich vzniku, zařadí je do geomorfologických celků,...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:34

Veřejná autobusová doprava - MgA. Robert Smolík

Název: Veřejná autobusová doprava Vedoucí práce: MgA. Robert Smolík Anotace: Práce popisuje vývoj veřejné autobusové dopravy Československu a Česku od úplných začátků po současnost. Soustředí hlavně se na používanou techniku a její proměny. Součástí práce je obrazové dokumentace. Druhá část práce...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:33

Babička maluje, já taky - MgA. Robert Smolík

Název: Babička maluje, já taky Vedoucí práce: MgA. Robert Smolík Anotace: Práce popisuje hledání vlastního způsobu vyjádření skrze malbu. Je porovnávána zkušenost autorky se zkušeností její babičky, která sama maluje a malování vnučku učí. Na základě rozhovorů s babičkou a skrze její malby poznává...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:28

Železniční spojení Jičína s důležitými metropolemi - Mgr. Hana Kubová

Název: Železniční spojení Jičína s důležitými metropolemi Vedoucí práce: Mgr. Hana Kubová Anotace: Práce bude rozdělena na 2 části: V první části žák popíše historii železniční dopravy ve světě, v ČR i na Jičínsku. V regionu se bude podrobněji zabývat jednotlivými tratěmi spojujícími...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:27

Závěrečné práce na ZŠBP - Mgr. Hana Kubová

Název: Závěrečné práce na ZŠBP Vedoucí práce: Mgr. Hana Kubová Anotace: Práce bude rozdělena na 2 části: V první části žák shrne historii a současná pravidla pro psaní závěrečných prací na Základní škole Bodláka a Pampelišky. Vytvoří přehled dosud nabízených témat a četnost jejich zapsání....

Celý článek

—————

30.09.2019 12:25

Cestování vesmírem - Mgr. Hana Kubová

Název: Cestování vesmírem Vedoucí práce:Mgr. Hana Kubová Anotace: Práce bude rozdělena na 2 části: V první části žák shrne historii a současnost cestování vesmírem, popíše vývoj, zmíní nejvýznamnější mise. Dále se ve stručnosti bude věnovat technologii stavby raketoplánu případně dalších...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:23

Vliv studené války na dnešní zahraničně-politickou situaci - Mgr. Matěj Čejchan

Název: Vliv studené války na dnešní zahraničně-politickou situaci Vedoucí práce: Mgr. Matěj Čejchan Anotace: Hlavním úkolem této závěrečné práce je v rozsahu minimálně 20ti stran A4 textu (včetně obrázků) popsat počátky vzniku a průběh studené války, tyto skutečnosti porovnat s aktuálním děním...

Celý článek

—————

30.09.2019 12:22

Metody pro rozšíření hlasového rozsahu - Mgr. Matěj Čejchan

Název: Metody pro rozšíření hlasového rozsahu Vedoucí práce: Mgr. Matěj Čejchan Anotace: Náplní této závěrečné práce je hlubší průzkum metod a způsobů, které podporují růst hlasového rozsahu zpěváka/zpěvačky doplněný o jejich aplikaci v praxi. Žák po úvodní části práce popíše různé druhy hlasových...

Celý článek

—————


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...