21/11/2011 19:37

Informace výchovné poradkyně pro 2. stupeň (žáci ukončující povinnou šk. docházku a jejich rodiče)

Přijímací řízení na SOU, SOŠ, SŠ ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013

  • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat tři přihlášky
  • PŘIHLÁŠKY vyplní škola (žák dodá do 3. února 2012 informace o vybraných školách) a předá je žákovi společně s VÝSTUPNÍM HODNOCENÍM  a ZÁPISOVÝM LÍSTKEM       

(pokud SOU, SOŠ nebo SŠ vyžaduje zdravotní potvrzení, na vyžádání ho vydá ošetřující lékař)

  • přihlášky a výstupní hodnocení odevzdá (odešle) žák do 15. března 2012 na školu/y, kam se hlásí
  • kritéria a požadavky na přijímací řízení musí střední školy zveřejnit do 31. 1. 2012
  • přijímací zkoušky probíhají celostátně v termínu od 22. 4. do 7. 5. 2012 (ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl)
  • do pěti pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí na školu nebo školy musí uchazeč odevzdat tzv. zápisový lístek řediteli školy, pro kterou se rozhodl

Při volbě povolání je nutné zvážit zdravotní stav dítěte, schopnosti, zájmy a samozřejmě prospěch.

Těm, kteří ještě nemají představu o svém budoucím povolání, může pomoci např. další burza škol s názvem „Ze školy do školy“, která se koná 22. listopadu 2011 na ZŠ Na Daliborce v Hořicích. Můžete se také obrátit na Informační a poradenské středisko při Úřadu práce, kde Vám po předchozím objednání poradí paní Mgr. Zdeňka Procházková . Další možností je zapůjčení Atlasu škol (k dispozici u nás ve škole) nebo nespočet internetových stránek:

www.infoabsolvent.cz

www.stredniskoly.cz

www.nuov.cz

www.sipkhk.cz

www.seznamskol.eu

 

Žákům, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku nabízíme po předchozí domluvě přednostní doučování ve vybraných předmětech.

 

Přeji Vám i našim žákům správnou volbu.

                                                                           Mgr. Marcela Chalupová

—————

Back


Contact

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...