14.10.2018 01:10

eSport Games - Mgr. Matěj Čejchan

Název: eSport Games

Vedoucí práce: Mgr. Matěj Čejchan

Anotace: Žák v teoretické části popíše historii vzniku eSport Games, stručně nastíní jejich specifika, vybere v aktuálním období 3 nejznámější týmy, které hrají eSport Games, a poskytne o nich základní informace. Následně vybere 3 samostatné hry a za pomoci obrázků či fotografií, které sám vytvoří, a jednoduchých popisků či instrukcí, které sám sepíše, vysvětlí, jak se hrají. V závěru teoretické části shrne své poznatky spojené s tématem práce a představí dva vlastní návrhy skinů (= měnitelný vzhled aplikace/postavy, ap. v informatice/hře, ap.). V praktické části žák odprezentuje instruktážní video, která sám vytvoří, v němž vysvětlí základní ovládání, funkce a průběh v jím vybrané eSport Game.

Výstup: Textová část (v rozsahu min. 10ti normo stran textu) doplněná o fotografie a obrázky (s těmi pak o celkovém rozsahu minimálně 15ti normo stran). Instruktážní video k vybrané eSport Game v délce minimálně 5ti, maximálně deseti minut.

Zpracovatel: jednotlivec

Termín zpracování: říjen 2018 – leden 2020

Obhajoba: květen/červen 2020.  Představení tématu a krátké pohovoření o něm. Ukázka a popis praktické části závěrečné práce.

Podpora ze strany školy: odborné vedení ze strany vedoucího práce, tisk a svázání práce, školní fotoaparát.

 

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ (od 15.10.2018 po 16:00 hodině do 31.10.2018 do 23:59)

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...