14.10.2018 01:02

Myslivost - Jitka Odvárková

Název: Myslivost

Anotace: Práce bude rozdělena na dvě části: teoretickou (textovou) a praktickou (tvorba atlasu).

V teoretické části popíše historii lovu v České republice, jednotlivé techniky individuálního a společného lovu a zakázané techniky lovu. Vybere si 10 druhů lovné zvěře a popíše detailně techniku jejich lovu (porovná techniku jejich lovu v minulosti a v současnosti).

V praktické části vytvoří atlas stop vybraných druhů lovné zvěře (odlitky stop, fotografie pobytových stop, staveb, nor nebo úkrytů) formou výstavy.

Výstup: Textová část v rozsahu max. 15 stran včetně obrazové dokumentace a výstava odlitků stop.

Zpracovatel: jednotlivec

Termín zpracování: říjen 2018 – leden 2020

Obhajoba: červen 2020, krátké shrnutí teoretické části a popis výstupů,  zodpovězení otázek komise

Podpora ze strany školy: odborné vedení ze strany vedoucího práce, tisk a svázání práce, školní fotoaparát, školní videokamera, odborná literatura.

 

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ (od 15.10.2018 po 16:00 hodině do 31.10.2018 do 23:59)

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...