14.10.2018 01:03

Požární sport - Mgr. Hana Kubová

Název: Požární sport

Vedoucí práce: Mgr. Hana Kubová

Anotace: Práce bude rozdělena na 2 části:

V teoretické části žák popíše historii požárního sportu v ČR i ve světě a jednotlivé disciplíny (včetně CTIF a hry Plamen). Dále obrazově zdokumentuje a popíše jednotlivé části potřebné výbavy (doporučuji pořídit vlastní fotografie).

V praktické části si žák vyzkouší požární útok na následujících pozicích: koš, savice, strojník, rozdělovač, proud. Ke každé pozici přiloží videonahrávku, kde bude zaznamenána jeho činnost po celou dobu útoku. Videa opatří titulky nebo komentáři popisujícími stručně, co dělá a proč.
Závěrem žák shrne, čím je pro něj ta která pozice v útoku zajímavá či nezajímavá a proč.

Výstup: Teoretická část v rozsahu minimálně 8 stran textu s obrázku, 5 videonahrávek s komentáři.

Zpracovatel: Jednotlivec

Termín zpracování: říjen 2018 – leden 2020

Obhajoba: květen 2020. Krátké shrnutí teoretické části, představení videí, ukázka fotografií či různých předmětů z tréninků či závodů (náčiní, pracovní stejnokroj, diplomy či medaile, …). Zodpovězení otázek komise, která bude s materiálem v předstihu seznámena.

Podpora ze strany školy: Odborné vedení ze strany vedoucího práce, tisk a svázání textové části práce, odborná literatura.

 

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ (od 15.10.2018 po 16:00 hodině do 31.10.2018 do 23:59)

 

 

—————

Zpět


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...