14.07.2014 01:15

ŠPATNÉ ZPRÁVY!

Vážení rodiče, svobodně myslící občané,

je to tady! Komunisté a ČSSD vytáhli do boje proti svobodě a demokracii. Pod hesly: Církve už dostaly dost, tak ať si své církevní školy platí samy a kdo chce mít děti na soukromé škole, ať si to zaplatí, máme dost "vlastních" (míněno tím státních) škol přichází z dílny MŠMT v prvních dnech prázdnin (skvělý termín pro tak zásadní změny) návrh novely zákona 306/1995 Sb. o poskytování dotací soukromým školám. V této novele se říká, že si soukromé a církevní školy mají platit provoz samy, tedy přesněji, že dětem v soukromých školách na provozní výdaje (teplo, světlo, úklid, revize hasicích přístrojů, papíry do kopírky atp.) nebude stát ze státních (veřejných) prostředků přispívat. V obecních a krajských školách ano. Tvrdí sice, že si obce platí provozní výdaje samy. To je samozřejmě pravda, ale to "samy" znamená z našich daní, tedy z veřejných prostředků, které jim stát posílá. Nebudu nic přehánět, když napíšu, že přijetím tohoto zákona nás čeká zánik. Nemohu si dovolit požadovat po našich rodičích, aby platili daně a své právo na bezplatné vzdělávání svých dětí v základních a středních školách (které je zakotveno v mnoha listinách) hodili za hlavu a na provoz ročně přispívali dalších cca 7 tisíc. Školné, které jsme v loňském roce po 10 letech hospodaření bez školného ve výši 300,- (250,- a 200,-...) zavedli, měl být jakýsi příspěvek na "nadstandard" v podobě nízkých počtů dětí ve třídě, zavádění a rozvoj nových metod práce s dětmi...

Asi není tajemstvím, že ročně je naše škola (i se zavedeným "školným") podfinancována částkou cca 3,7 mil. Kč. O tuto částku bychom na tom byli lépe, kdybychom uvolnili námi stanovené maximální počty žáků ve třídách a přizpůsobili se standardu průměrného počtu 20 žáků ve třídě. To však není cesta, kterou bychom chtěli jít. A nyní máme přijít ještě o provozní výdaje? To je již neudržitelné a není to v mých silách.

Ze zprávy OECD vyplývá, že soukromé školství v ČR je pro stát o cca 37% levnější než tzv. státní (myšleno obecní a krajské). Přesto se daří komunistům a ČSSD razit myšlenku, že zrušíme-li soukromé školy, ušetří náš stát na dotacích, které jim posílá. Průměrně inteligentní člověk pochopí, že je to nesmysl, protože ty děti přejdou do škol státních, kde je jejich vzdělávání nejen dražší, ale hlavně na to nejsou tyto školy připraveny. Toto opatření totiž přichází v době, kdy se z mateřských škol valí populačně silné ročníky do základek, takže ta místa zákonitě musí chybět. Vlastně, abych vrchnosti nekřivdil, MŠMT v tuto chvíli vyhlásilo dotační titul na investice do zvýšení kapacit obecních škol (vyčlenilo částku cca 300 mil Kč). Příjemcem dotace však mohou být jen obce a svazky obcí. Úsměvné? K pláči! V prvním roce chce ministerstvo na soukromých školách ušetřit cca 160 mil Kč. Nemohu si pomoci, ale už teď vidím pro stát tento krok o 140 mil. nevýhodný. Kolegové ze soukromých škol spočítali nevýhodnost tohoto kroku ve všech důsledcích a aspektech na neuvěřitelných 4,7 mld. ztráty pro tuto zemi.

Nejen dle mého názoru, by STÁT měl každému dítěti (občanovi této země) zajistit prostředky na jeho základní (míněno standardní) vzdělání, ať si pro jeho získání zvolí jakoukoliv cestu, jakoukoliv školu, jakéhokoliv zřizovatele, dokonce jakoukoliv zemi v Evropě (když jsme tak proevropští). 

Přístup naší vrchnosti beru jako naprosté ohrožení svobody v této zemi. Mají být rodiče potrestáni za to, že chtějí svobodně rozhodovat o vzdělání svých dětí? Co bude následovat? Budou potrestáni za výběr soukromé školy tím, že jim stát nebude přispívat na zlevněné žákovské jízdné do těchto soukromých škol, sebere jim slevu na daních za vzdělávané dítě v soukromé škole? Budeme pak my všichni potrestáni za to, že budeme nakupovat u "nevybraných" obchodníků – tedy těch, kteří mají jiné než státní pozadí? Že si vybereme lékaře, který není zrovna "státní"? A neměli by být všichni vlastně opět státními zaměstnanci, aby bylo možné lépe je kontrolovat a řídit?

Vzpomeňte si na to, že jsem po nástupu pana ministra Chládka řekl, že je to "chytřejší Dobeš". Do očí nám řekl na kongresu soukromých škol, že se ve financování soukromých škol minimálně 2 roky nic dít nebude, že nerozděluje školy na soukromé a státní a obecní a krajské, ale na dobré a špatné. Teď pár dní po začátku prázdnin přichází s nikým neprojednaným materiálem, který je pro soukromé školství zcela likvidační.

Stále užíváme slovo soukromé školství. Jistě víte, že naše škola je, stejně jako drtivá spousta tzv. soukromých zařízení, obecně prospěšnou společností - neziskovou organizací. Každoročně prochází naše účetnictví externím auditem, který ověřuje, že plníme svou zákonnou povinnost - případný "zisk" znovu vracíme do hlavní naší činnosti, tedy do vzdělávání. Vzhledem k tomu, co jsem psal o našem rozpočtu výše a vzhledem k tomu, že si jistě občas prohlédnete naše výroční zprávy, určitě pochopíte, že opravdu nejsme PODNIKATELSKÝ SUBJEKT, který byl založen za účelem zisku. Už mě nebaví dokola opakovat, že označení soukromé školy není tak úplně správné a zvláště teď už mám pocit, jako by to bylo nějaké sprosté slovo.

V příloze si dovoluji uvést podrobnější rozbor situace včetně oblíbených „koláčů“, které ukazují, že pan ministr Chládek nemluví v médiích zcela pravdu. Soukromé školy opravdu nestojí tento stát více, než školy státní. Rodiče soukromých škol vydávají svá stanoviska, kontaktují média, které však ne vždy otevřeně informují.

Prosím, všemi dostupnými prostředky informujte o této situaci své známé, svobodně myslící lidi, kterým není lhostejná možnost výběru, svobodného rozhodování. Je třeba informovat co nejvíce zákonodárců, že si této křehké svobody vážíme a moc bychom si přáli, abyste jim sdělili své důvody, proč chcete mít i nadále možnost výběru školy, aniž byste za to byli jakkoliv trestáni. Také se domnívám, že mají naši zákonodárci a i mnoho občanů této země zcela mylné informace o tom, jak se soukromým školám v naší zemi "skvěle obchodně" daří. Ano, jsou takové, které vybírají až 100 tis. školného ročně. Naše škola patří k té většině, která takové školné nevybírá a nikdy nebude.

Víte, že vybojuji mnohé (kdysi jedna úřednice na Kraji řekla, že musím být jak buldozér, ani jsem netušil, co tím myslela, dnes to vím). Toto už je ale nad mé síly, a projde-li jim to, složím zbraně (zaparkuji buldozér).

 

Bodlák

podrobnější rozbor - porovnání financování se státní školou

—————

Zpět


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 728 969 568

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...