Okolí Jičína na kole

Název: Okolí Jičína na kole

Vedoucí práce: Jitka Odvárková

Anotace: Práce se bude skládat ze dvou částí - teoretické a praktické. Žák vymyslí a popíše alespoň dva cyklovýlety v okolí Jičína. Teorie bude zahrnovat popis trasy, přírodní a kulturní zajímavosti, možnosti občerstvení, zhodnocení náročnosti trasy V praktické části vytvoří mapu trasy, provede fotodokumentaci, sám trasu na kole projede.

Výstup: Praktický průvodce v rozsahu 15 stran textu doplněného fotografiemi, mapou.

Zpracovatel: jednotlivec

Termín zpracování: říjen 2015 - květen 2016

Obhajoba: červen 2016, krátké shrnutí teoretické části a popis výstupů, zodpovězení otázek komise

Podpora ze strany školy: odborné vedení ze strany vedoucího práce, tisk a svázání práce, školní fotoaparát, školní videokamera, literatura

Přihlásit si vybrané téma bude možné 3.10.2015 po 10. hodině dopolední!

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...