Přehled geometrických obrazců a těles

Název: Přehled geometrických obrazců a těles

Vedoucí práce: Hanka Kubová

Anotace: Práce bude rozdělena na 2 části: teoretickou (textovou) a praktickou (obrazovou, modely). V textové části bude zpracován teoretický základ obsahující informace o tom, jaké rovinné obrazce a jaká tělesa jsou předmětem učiva základní školy. V této části budou vypsány i vlastnosti jednotlivých obrazců a těles, jejich náčrty a používané vzorce. Praktickou část bude tvořit originální obrazový materiál o velikosti jedné čtvrtky A4 pro každé těleso či obrazec, který bude obsahovat nákres obrazce či tělesa, fotografie jeho použití v praktickém životě a základní vlastnosti. Dále bude obsahovat shrnutí všech obrazců a shrnutí všech těles vždy na jedné čtvrtce A2. Poslední částí bude vytvoření prostorových modelů všech popsaných těles z libovolného materiálu.

Výstup: Textová část (v rozsahu min. 5 stran),  obrazová příloha a modely.

Zpracovatel: jednotlivec

Termín zpracování: říjen 2014 - květen 2015

Obhajoba: červen 2015. Krátké shrnutí teoretické části a předvedení vyrobených materiálů, zodpovězení otázek komise, která bude s materiálem v předstihu seznámena.

Podpora ze strany školy: odborné vedení ze strany vedoucího práce, tisk a svázání práce, školní fotoaparát. 

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ SE KE ZPRACOVÁNÍ TÉMATU

Téma bylo přiděleno: Ondřej Vlk

Výstup zveřejněn ZDE (bude zveřejněno po obhájení závěrečné práce)


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...