Relativita času

Název: Relativita času

Vedoucí práce: Lucie Stillerová 

Anotace: Žák provede exkurz do vnímání a pojetí času v různých rovinách. Zamyslí se nad tím, proč je vnímání času relativní. Rozebere několik názorů na vliv času podle několika různých myslitelů. Pokusí se najít odpověď na otázku každé nové generace - "Proč ten čas utíká stále rychleji"? Žák se zaměří na  čas i ze zeměpisného měřítka při popisu různých  časových pásem. Žák dále sepíše různé citáty, rčení či jiné okřídlené myšlenky, které se týkají času. Také se zaměří na čas jako mluvnickou kategorii u českého slovesa a ukáže problematické jevy se zřetelem na příčestí minulé. 


Výstup: Textová část o rozsahu min. 15 stran, které mohou být doplněny různým obrazovým materiálem doplňujícím téma závěrečné práce.


Zpracovatel: Jednotlivec


Termín zpracování: říjen 2015 - květen 2016


Obhajoba: Při obhajobě žák shrne téma své práce a představí svoje názory ohledně relativity času a dalších poznatků, na které při psaní závěrečné práce přišel.


Podpora ze strany školy: odborné vedení ze strany vedoucí práce, tisk a svázání závěrečné práce, školní nahrávací studio, školní fotoaparát, školní videokamera, školní videostřižna. Přihlásit si vybrané téma bude možné 3.10.2015 po 10. hodině dopolední!

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ SE KE ZPRACOVÁNÍ TÉMATU

https://docs.google.com/forms/d/1U2IjMlnrwN5oVKIPdE5fIPVf8iTAc4bEG3aU5N7DlcE/viewform

Téma bylo přiděleno:Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...