Školní rok 2018/2019

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Nabídka pro školní rok 2018/2019

    Kroužky jsou organizovány Občanským sdružením Na zelené louce. Pravidelná činnost kroužků v 1. pololetí bude zahájena (z důvodu konání festivalu JMP) v týdnu od 17. září 2018. Na kroužky je možné se přihlásit prostřednictvím EduPage (EP). Prosíme Vás o včasnou úhradu „kroužkovného“ - nejdéle do konce září 2018 za 1. pololetí a do konce ledna 2019 za 2. pololetí

na účet č. 241697072/0300 ČSOB, a.s.

(pozor JINÝ účet než ZŠ Bodláka a Pampelišky)variabilním symbolem, který bude přidělen školou, specifický symbol 1819005, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku.

 • Miniházená (paní uč. Sýkorová): Sportovní kroužek zaměřený přímo na tento sport + reprezentace školy - 1 hod za týden – pondělí 13:15 – 14:15 (pro 1.stupeň) - ve Veliši.
 • Individuální výuka hry na strunné nástroje (pan uč. Kůs): Výuku lze organizovat po dvojicích - 1 hod za týden v pondělí po vyučování ve Veliši (pro 1. stupeň).
 • Turistický oddíl Havrani (pan uč. Halla - Hallík): Na společných schůzkách a výletech zažijeme dobrodružství, budeme hrát hry a poznávat přírodu. O prázdninách pojedeme tábořit do indiánských stanů - tee-pee. Určitě s námi zažiješ pot z dřiny v parném dni i chladné pohlazení vody z horské bystřiny. Hřejivé teplo táborového ohně, hvězdný širák, pod kterým budeš snít o exotických krajích, alchymistech, faraónech, či o vzdálené budoucnosti. Budeš pracovat s nožem, sekerou a pilou, rozdělávat oheň, lézt po stromech a skalách, střílet z luku, tancovat či vyrábět ozdoby z kůže a korálků. Naučíš se žít v přírodě tak, abys jí neubližoval a ona neubližovala tobě, stane se tvým kamarádem, stejně jako všichni ostatní se kterými se v oddílu sejdeš. Schůzky jsou každé úterý od 16:00 hod ve Veliši. První schůzka bude 11. září 2018. Vhodné pro děti 3. až 5. ročníku. Více informací je na oddílových stránkách  https://www.krakrakra.cz
 • Včelařský kroužek (pan Kysilka): Pravidelná setkání nad tématy včely a včelaření, ochrana přírody. Děti se budou seznamovat nejen s teoretickými informacemi ale i s praktickými dovednostmi, které je třeba při práci pro včeličky zvládnout. Kroužek je pro kluky i pro holky!  – 1 - 2 hod týdně (dle plánu sestaveného panem Kysilkou) – ve Veliši, kroužek je ZDARMA.
 • Hra na flétnu I (paní uč. Eichlerová): Kroužek je určen všem, kteří touží s hraním na flétnu začít – 1 hod za týden – pondělí 13:00 – 14:00 (pro 1. stupeň) - ve Veliši.
 • Hra na flétnu II (paní uč. Eichlerová): Kroužek je určen všem, kteří již s hraním na flétnu mají zkušenost a rádi by své dovednosti dále prohloubili – 1 hod za týden – úterý 13:00 – 14:00 (pro 1. stupeň) - ve Veliši.
 • Školní orchestr (pan uč. Čejchan, Bodlák): Kroužek zaměřený na mnohé hudební aktivity – skupinová hra na hudební nástroje, zpěv. Pro děti i rodiče, kteří mají alespoň minimální základy hry na jakýkoliv hudební nástroj, zpívají (není podmínkou) – 2 hod jedenkrát za 14 dní ve čtvrtek 14:00 – 16:00 (1. i 2. stupeň, rodiče, pedagogy) – v Robousích.
 • Keramika (paní uč. Stillerová): Pro všechny, kteří chtějí tvořit s hlínou vše, co bude sloužit k užitku i pro potěchu oka. Můžete se těšit na nové nápady a postupy v práci s keramickou hlínou - 2 hod jedenkrát za 14 dní v pondělí, v případě velkého zájmu i ve středu (pro 1. i 2. stupeň) - ve Veliši
 • Pohybový kroužek (paní uč. Kozáková): Kroužek je zaměřen na základy gymnastiky, na posílení celého těla a rozvíjení jeho pružnosti – 1 hod za týden – čtvrtek 13:15 – 14:15 (pro 2. - 5. ročník a Pampelišku).
 • Geologický kroužek (paní uč. Odvárková): Naučíme se poznávat minerály a horniny, poznáme základní geologické děje pomocí her a pokusů. Vypravíme se na několik výprav – do Nové Paky, Turnova nebo Železnice. Budeme poznávat práci geologa v terénu, třeba při procházkách na Veliš, Zebín a Čeřovku – 1x za měsíc – čtvrtek od 13:15 – 17:15 hod ve Veliši (pro 1. stupeň).
 • Ornitologický kroužek (paní uč. Odvárková): Naučíme se poznávat ptáčky podle hlasu a vzhledu. Budeme pozorovat ptáky při vycházkách v jejich přirozeném prostředí – v lese, u vody, na poli nebo v blízkosti lidských obydlí. Vyrobíme krmítka, pítka, hnízdní budky a nainstalujeme je do okolí školy. Zapojíme se do několika projektů pořádaných Českou ornitologickou společností – Jaro ožívá, Rorýsí škola, Pták roku, sčítání a mapování výskytu některých druhů ptáků – 1x za měsíc – úterý od 13:15 – 17:15 hod ve Veliši (pro 1. stupeň).
 • Klub logických a deskových her (paní uč. Kubová): Pro všechny, kteří chtějí své logické a růstové myšlení a představivost rozvíjet pomocí hry – 1 hod za týden – úterý od 14:00 – 15:30 hod v Robousích (pro 1. i 2. stupeň) – ZDARMA.
 • Čtenářský klub (paní uč. Stillerová): Kroužek zaměřený na aktivní rozvoj a podporu čtenářství, sdílení radosti ze čtení – 1,5 hod za týden v úterý 14:15 – 15:45 ve Veliši (pro 1. i 2. stupeň) – ZDARMA.
 • JUDO (paní uč. Sýkorová): Základy JUDA, rozvoj pohybové koordinace a posílení celého těla – 1 hod za týden v pondělí 14:15 – 15:15 (pro 1. i 2. stupeň) ve Veliši.

Zájmové kroužky budou otevřeny v případě, že se k účasti v nich přihlásí dostatečný počet zájemců (tento počet je individuální dle finanční náročnosti kroužku).

 

Může dojít ke změně tohoto předběžného rozvrhu podle individuálních možností přihlášených dětí.

Včelařský kroužek bude dle plánu pana Kysilky (zveřejňováno na webových stránkách školy).

Termíny individuálních kroužků budou domlouvány individuálně.

 

Kroužkovné (cena za kroužky)

Cena za skupinové kroužky je 650,- Kč / kroužek v jednom pololetí

Cena individuální výuky hry na hudební nástroje 1 800,- Kč / za pololetí

(Včelařský kroužek je ZDARMA díky Českému svazu včelařů a Klub deskových her a Čtenářský klub je ZDARMA díky projektu Šablony II)

účet č. 241697072/0300 ČSOB, a.s. (pozor JINÝ účet než ZŠ Bodláka a Pampelišky)  variabilní symbol přidělené číslo školou, specifický symbol 1819005 do zprávy pro příjemce napište JMÉNO DÍTĚTE A NÁZEV KROUŽKU.

Kontaktní údaje:

Občanské sdružení Na zelené louce

Záhuby 2, 507 21 Zelenecká Lhota

IČO 22863681, email nazelenelouce@seznam.cz

č. ú.  241697072/0300 ČSOB

Přihlášky do zájmových kroužků jsou vyplňovány

ELEKTRONICKY v systému EduPage do 7.9.2018

(rodičům našich žáků byl odkaz na přihlášku odeslán prostřednictvím systému https://bodlakapampeliska.edupage.org)

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...