Vliv zneužívání návykových látek na rodinný rozpočet

Název: Vliv zneužívání návykových látek na rodinný rozpočet

Vedoucí práce: Hanka Kubová

Anotace: Práce bude rozdělena na 3 části: V první části žák shrne jaké návykové látky jsou ve společnosti běžně zneužívány a jaká je jejich podstata. Dále uvede jaký vliv mají na lidský organismus, jakým způsobem jsou dostupné a zda jsou legální. Zjistí, v jaké míře a jakými skupinami osob jsou zneužívány. Krátce popíše i princip závislosti. Tato část bude mít minimálně 5 stran, které mohou být navíc doplněny vlastními fotografiemi. Ve druhé části se žák bude věnovat ceně návykových látek a její tvorbě. Dále popíše a propočítá modelové situace "útraty" pro nejčastěji zneužívané návykové látky (pro každou alespoň dvě situace) za 1 měsíc, 1rok, 10 let a 50 let. Tato část bude mít alespoň tři strany. V poslední části bude po dobu minimálně tří měsíců zkoumat rozpočet dvou anonymních dospělých osob, které zneužívají některou návykovou látku a budou ochotny poskytnout údaje ze svého rozpočtu. Na začátku a na konci testování nechá tyto osoby vyplnit dotazník týkající se jejich závislosti. Výsledek svého zkoumání shrne na min. třech stranách.

Výstup: Textová část v rozsahu minimálně 11 stran, 2x vyplněný anonymní dotazník od každé zkoumané osoby (na začátku a nakonci výzkumu).

Zpracovatel: jednotlivec

Termín zpracování: říjen 2015 - květen 2016

Obhajoba: červen 2016. Krátké shrnutí teoretické části, představení výsledků teoretických propočtů i praktického výzkumu. Zodpovězení otázek komise, která bude s materiálem v předstihu seznámena.

Podpora ze strany školy: odborné vedení ze strany vedoucího práce, tisk a svázání práce, školní fotoaparát.

Přihlásit si vybrané téma bude možné 3.10.2015 po 10. hodině dopolední!

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKT



Naše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...