Všichni jsme jedno

Název: Všichni jsme jedno

Vedoucí práce: Lucie Stillerová 

Anotace: V této závěrečné práci se žák zaměří na kulturu indiánů v různých zeměpisných šířkách a jejich poselstvím pro dnešní svět. Žák se pokusí zjistit, zda indiánský způsob života může být inspirací i pro tzv. civilizovaný svět a v čem konkrétně. V práci dále zmapuje významné indiánské osobnosti (minulosti i současnosti) a jejich spolupráci se svým okolím i vzdálenějším světem. V práci se žák pokusí vysvětlit význam indiánského výrazu mitakuye oyasin - všichni jsme jedno. Přitom využije ukázky indiánských básní, pohádek, legend či písní, ve kterých se zrcadlí význam této indiánské moudrosti. Žák zaujme své vlastní stanovisko k indiánské kultuře a jejího odkazu dalším generacím.


Výstup: Textová část o min. rozsahu 15 stran, doplněná o fotografie či jiný obrazový materiál doplňující téma závěrečné práce.


Zpracovatel: Jednotlivec


Termín zpracování: říjen 2015 - květen 2016


Obhajoba: Při obhajobě žák shrne téma své práce a představí význam indiánského výrazu mitakuye oyasin. Pohovoří o stylu indiánského života i smýšlení.


Podpora ze strany školy: odborné vedení ze strany vedoucí práce, tisk a svázání závěrečné práce, školní nahrávací studio, školní fotoaparát, školní videokamera, školní videostřižna.
Přihlásit si vybrané téma bude možné 3.10.2015 po 10. hodině dopolední!

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ SE KE ZPRACOVÁNÍ TÉMATU

https://docs.google.com/forms/d/1U2IjMlnrwN5oVKIPdE5fIPVf8iTAc4bEG3aU5N7DlcE/viewform

Téma bylo přiděleno:Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...