Výtvarné zpracování historických dominant města Jičína

Název: Výtvarné zpracování historických dominant města Jičína 

Vedoucí práce: Lucie Stillerová

Anotace: Práce bude rozdělena na 2 části: teoretickou (textovou) a praktickou (výstavu vlastních prací).

V textové části budou zachyceny základní historické údaje o dotčených jičínských památkách (zařazení k uměleckému slohu, stavitelé, majitelé, rekonstrukce apod.)  Dále zde budou představeni umělci, kteří se věnovali či věnují uměleckému zpracování města Jičína (např. Pilař, Ščigol, Kužel, Heber). Textová část bude doplněna dobovými a současnými fotografiemi a fotografiemi uměleckých děl. (Bude nutné ošetřit soulad s tzv. „autorským zákonem“.)

Praktická část bude představovat prezentaci – výstavu vlastních děl, která budou zpracovávat historické dominanty města Jičína, a to různými výtvarnými technikami (především moderními a netradičními, možnost využití současného grafického designu).

Výstup: Textová část (v rozsahu min. 10 stran) s příslušnou fotodokumentací a praktická část - výstava (s doprovodným materiálem - obrazovou publikací/brožurou vystavovaných děl s komentářem autora - popis použitých technik.)

Termín zpracování: říjen 2014 – květen 2015

Podpora ze strany školy: Odborné vedení ze strany vedoucího práce, tisk a svázání práce, školní fotoaparát, školní videokamera, odborná literatura, poskytnutí prostor na závěrečnou výstavu.

Obhajoba: červen 2015. Krátké shrnutí teoretické části, zodpovězení otázek komise, následná vernisáž vlastních prací.

FORMULÁŘ K PŘIHLÁŠENÍ SE KE ZPRACOVÁNÍ TÉMATU

Téma bylo přiděleno: Eliška Poláčková (obhájeno)


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...