ZÁKLADNÍ INFORMACE - SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA TÉMATA

  • Pro žáky 9. ročníku jsou jednotlivými pedagogy vypsána témata pro Závěrečné práce
  • Žáci si jedno z nabízených témat zvolí a s konkrétním pedagogem domluví formu a rozsah jeho zpracování
  • Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc
  • Ředitel školy stanoví na období květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní
  • Samotná obhajoba bude probíhat před Komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém dubnovém jednání
  • V prvním roce konání těchto obhajob se jedná o neformální zkoušku, která nebude mít vliv na hodnocení či klasifikaci účastnících se žáků. Úspěšná obhajoba se stane podkladem pro vydání „Certifikátu absolventa ZŠBP“
  • V případě úspěšné realizace plánujeme rozšíření projektu i na 1. stupeň – Obhajoby Závěrečných prací žáků 5. ročníku

Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...