ZÁKLADNÍ INFORMACE - SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA TÉMATA

  • Pro žáky 9. ročníku jsou jednotlivými pedagogy vypsána témata pro Závěrečné práce
  • Žáci si jedno z nabízených témat zvolí a s konkrétním pedagogem domluví formu a rozsah jeho zpracování
  • Pedagog, který dané téma vypsal, se stane vedoucím dané práce a bude žákovi poskytovat adekvátní metodickou a odbornou pomoc
  • Ředitel školy stanoví na období květen - červen termíny obhajob Závěrečných prací a s předstihem minimálně 30 dnů tyto termíny zveřejní
  • Samotná obhajoba bude probíhat před Komisí, kterou bude jmenovat pedagogická rada na svém dubnovém jednání
  • Jedná se o neformální zkoušku, která nebude mít vliv na hodnocení či klasifikaci účastnících se žáků. Úspěšná obhajoba se stane podkladem pro vydání „Certifikátu absolventa ZŠBP“
Termín zveřejnění témat je do konce září 2015
 
Přihlásit si vybrané téma bude možné 3.10.2015 po 10. hodině dopolední!
 
Žákům jsou témata přidělována na základě pořadí jejich přihlášení - nejprve si přihlašujte témata, o která máte opravdu zájem. Přihlásit si můžete i více témat (doporučujeme), zajistíte si tak, že na vás některé "zbyde".

Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...