Zápis 121018 - ze dne 18. 10. 2012

 

Zápis

ze zasedání školního parlamentu - Komora pro 1. stupeň

 

Datum jednání: 18. 10. a 22. 10. 2012

 

Program a jednání:

1)    Projednání možnosti využívání „sedacích kostek“ ve ŠD i dětmi z příslužby

·        projednáno s paní učitelkou Malou

·        děti z příslužby si vždy zvolí svého zástupce, který bude za vrácení kostek zodpovědný

2)   Organizace obědů ve školní jídelně – velké děti sedí u malých stolů

·        bude řešeno vždy s pedagogem, který v jídelně vykonává dozor

3)   Žádost o častější pobyt venku při družině

·        bude sledováno v následujícím období a následně vyhodnoceno na dalším jednání školního parlamentu

4)   Informace o zastavování linkového autobusu na zastávce před školou

·        autobus nestaví pravidelně, řidiči se na žáky zlobí, když před školou stojí

·        Bodlák o zanesení zastávky před školou do jízdního řádu jedná, dostal příslib, že bude zastávka oficiálně přidána. Termín není znám.

5)   Stížnosti na chování některých žáků ze 4. a 5. ročníku

·        žáci byli na jednání ŠP pozváni, aby své chování vysvětlili, všichni slíbili nápravu   

 

Úkoly:

-      sledování využívání kostek ze ŠD a zacházení s nimi (včetně vracení) – všichni

-      sledování četnosti pobytu ŠD venku – všichni

-      pokračování v jednání o zavedení zastávky před školou – Bodlák

-      sledování žáků, kteří slíbili zlepšit své chování - všichni

-      více pracovat na získávání podnětů od všech žáků - všichni

-      vytvořit zápis a zaslat ho Natálce Samkové - Bodlák

 

 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU: 21. 11. 2012

 

Zapsal: Bodlák                                                      Ověřila: Natálie Samková


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...