Školné

ZÁKLADNÍ ŠKOLNÉ

Základní školné je stanoveno na 1 200,- Kč / školní měsíc.

 

SYSTÉM RODINNÝCH SLEV

    Pro rodiny, které mají v naší škole více souběžně studujících dětí, máme připraveny rodinné slevy:

 1. 1. dítě plné školné 1 200,- Kč za školní měsíc
 2. 2. dítě školné 1 000,- Kč za školní měsíc (sleva 2 000,- Kč za rok)
 3. 3. a další dítě zdarma (sleva 12 000,- Kč za rok, celkem sleva pro rodinu 14 000,- Kč za rok)

 

ZPŮSOB ÚHRADY

Úhradu školného je možné provést těmito způsoby:


1) BANKOVNÍM PŘEVODEM

- číslo účtu školy 185078487/0300 ČSOB
variabilní symbol číslo přidělené školou
specifický symbol 111
- ve zprávě uveďte: Jméno a příjmení žáka(yně,ů), třídu(y), školné

2) SLOŽENKOU typu A

- číslo účtu 185078487/0300
variabilní symbol číslo přidělené školou
specifický symbol 111
- Zpráva pro příjemce: JMENO A PRIJMENI ZAKA(YNE,U), TRIDA(Y), SKOLNE (bez hacku a carek)

Stanovenou částku (její výši uvidíte v EduPage) posílejte na účet školy 185078487/0300:
- měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci
- pololetně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15.9. a 15.2.) - VÍTÁME TUTO FREKVENCI
- ročně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15.9.)

 

V případě, že naši školu navštěvuje souběžně více vašich dětí, můžete poslat vždy celkovou částku za všechny. Pro identifikaci uveďte přidělený variabilní symbol jednoho z nich. Do zprávy pro příjemce napište jména a třídy všech dětí.

 

ŽÁCI PŘIJATÍ PŘED 1.2.2019

Rodiče žáků, kteří byli přijati v období před 1.2.2019, platí školné dle podmínek, které platily v době nástupu jejich dítěte do naší školy = nikomu neměníme pravidla hry v průběhu vzdělávání, pokud se pro to sám nerozhodne.

 

Přijetí mezi 1.9.2015 – 1.2.2019

Tito rodiče podepsali čestné prohlášení o dofinancování provozních výdajů, které je aplikováno v případě, že má dítě trvalé bydliště v obci, která na provozní výdaje spojené se vzděláváním tohoto dítěte nepřispívá nebo přispívá jen částečně. Jejich školné je tak složeno ze základní částky 500,- Kč a příspěvku na provozní výdaje (aktuálně ve výši 700,- Kč/školní měsíc), tedy celkem maximálně 1 200,- Kč. Za každé další dítě, které souběžně studuje v naší škole, je uplatňována sleva ze základní částky:

 1. 1. dítě základní částka 500,- Kč za školní měsíc + dofinancování provozních výdajů ve výši 700,- Kč za školní měsíc = 1 200,- Kč za školní měsíc
 2. 2. dítě základní částka 450,- Kč za školní měsíc + dofinancování provozních výdajů ve výši 700,- Kč za školní měsíc = 1 150,- Kč za školní měsíc
 3. 3. dítě základní částka 400,- Kč za školní měsíc + dofinancování provozních výdajů ve výši 700,- Kč za školní měsíc = 1 100,- Kč za školní měsíc
 4. 4. dítě základní částka 350,- Kč za školní měsíc + dofinancování provozních výdajů ve výši 700,- Kč za školní měsíc = 1 050,- Kč za školní měsíc

 

Přijetí před 1.9.2015

Tito rodiče platí pouze základní částku školného 500,- Kč za školní měsíc. Za každé další dítě, které souběžně studuje v naší škole, je uplatňována sleva:

 1. 1. dítě základní částka 500,- Kč za školní měsíc
 2. 2. dítě základní částka 450,- Kč za školní měsíc
 3. 3. dítě základní částka 400,- Kč za školní měsíc
 4. 4. dítě základní částka 350,- Kč za školní měsíc

 

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Pro rodiny (i stávající i budoucí), které prochází náročným obdobím, počítáme se „sociálním stipendiem“. O toto stipendium je třeba požádat a splnit určité formální náležitosti (jednoduchá žádost, zdůvodnění, návrh na alternativní plnění). Toto bude řešeno diskrétně a velmi individuálně s každým takovým žákem (rodičem).


 

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...