Školné pro aktuální školní rok

Na společné celoškolní schůzce, která se konala dne 29. srpna 2013, bylo se všemi přítomnými rodiči projednáno zavedení minimálního příspěvku zákonných zástupců na rozvoj Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s.. Tento příspěvek byl navržen a přítomnými rodiči odsouhlasen ve výši 300,- Kč za každý „školní“ měsíc (září – červen). Od školního roku 2015/2016 je ke školnému připočítán příspěvek na rodilého mluvčího 200,- / školní měsíc. Celkové roční "školné" je tedy stanoveno na 500,- Kč / školní měsíc, tj. 5.000,- Kč / školní rok

Pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí zároveň, bylo ujednáno zvýhodnění:

-      2 děti = 950,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč)

-      3 děti = 1.350,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč, 3. dítě 400,- Kč)

            - V těchto případech posílejte vždy celkovou částku za všechny děti a pro identifikaci uveďte jméno a třídu jednoho z nich.

Rodiče nově přijatých žáků podepisují čestné prohlášení o dofinancování provozních výdajů (aktuálně ve výši 700,- Kč/školní měsíc), které je aplikováno v případě, že má dítě trvalé bydliště v obci, která na provozní výdaje spojené se vzděláváním tohoto dítěte nepřispívá nebo přispívá jen částečně.

Úhrada školného je možné provést těmito způsoby:

1)    BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu školy 185078487/0300 ČSOB

-       variabilní symbol: 111

-       ve zprávě uveďte: Příjmení žáka(yně), třída, školné - pro identifikaci platby je toto velmi důležité!

2)   SLOŽENKOU typu A

-      číslo účtu 185078487/0300

-      Zpráva pro příjemce: PRIJMENI ZAKA(YNE), TRIDA, SKOLNE (bez hacku a carek)

Stanovenou částku můžete posílat:

-      měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci

-      pololetně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15.9. a 15.2.) - UPŘEDNOSTŇUJEME

-      ročně,  vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15.9.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově přijímaní žáci (jejich zákonní zástupci) podepisují čestné prohlášení o dofinancování provozních výdajů v případě, že má dítě trvalé bydliště v obci, která na provozní výdaje související se vzděláním těchto žáků nepřispívá.

Aktuálně je tento příspěvek stanoven na 7000,- Kč / školní rok (700,- / školní měsíc).

Tento příspěvek je případně požadován zpětně po jednání s obcemi a na základě výsledku tohoto jednání.


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...