Školné pro aktuální školní rok

Celkové školné je stanoveno na 500,- Kč / školní měsíc.

Pro rodiče, kteří mají v naší škole více dětí zároveň, bylo ujednáno zvýhodnění:
- 2 děti = 950,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč)
- 3 děti = 1.350,- Kč / měsíc (1. dítě 500,- Kč, 2. dítě 450,- Kč, 3. dítě 400,- Kč)
V těchto případech můžete poslat vždy celkovou částku za všechny děti a pro identifikaci uveďte přidělený variabilní symbol jednoho z nich. Do zprávy pro příjemce napište jméno a třídu jednoho z nich.

Rodiče nově přijímaných žáků podepisují čestné prohlášení o dofinancování provozních výdajů (aktuálně ve výši 700,- Kč/školní měsíc), které je aplikováno v případě, že má dítě trvalé bydliště v obci, která na provozní výdaje spojené se vzděláváním tohoto dítěte nepřispívá nebo přispívá jen částečně.

Vzhledem k velkému výpadku úhrad těchto provozních výdajů za rok 2017 (mnohé obce se rozhodly nepřispívat – viz webové stránky školy www.zsbp.cz – O nás / Příspěvky obcí / Rok 2017), je nanejvýš pravděpodobné, že za rok 2018 bude úhrada dofinancování provozních výdajů požadována. Doporučujeme rodičům, kterých se tato povinnost týká, aby si s předstihem zjistili, zda-li jejich obec přispívá a jakou částkou.

Úhradu školného je možné provést těmito způsoby:
1) BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu školy 185078487/0300 ČSOB
variabilní symbol číslo přidělené školou
specifický symbol 111
- ve zprávě uveďte: Příjmení žáka(yně), třídu, školné
 

2) SLOŽENKOU typu A
- číslo účtu 185078487/0300
variabilní symbol číslo přidělené školou
specifický symbol 111
- Zpráva pro příjemce: PRIJMENI ZAKA(YNE), TRIDA, SKOLNE (bez hacku a carek)

Stanovenou částku posílejte na účet školy 185078487/0300:
- měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci
- pololetně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15.9. a 15.2.) - VÍTÁME TUTO FREKVENCI
- ročně,  vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15.9.)

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...