Školní jídelna při MŠ Veliš

Školní jídelna patří pod MŠ Veliš, pro případné dotazy se obracejte na vedení MŠ Veliš - materskaskolavelis.webnode.cz/

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

naše školní jídelna vám umožní platit stravné třemi způsoby, které však nesmíte během roku měnit. Platba je možná těmito způsoby:

  1. hotově ve ŠJ u vedoucí   
  2. příkazem k úhradě
  3. složenkou


Rozhodněte se, prosím, jakou formu zvolíte, pak tento způsob označte na přihlášce ke stravování. Vždy v posledním týdnu v měsíci děti dostanou lísteček s částkou, kterou uhradíte vámi uvedeným způsobem. 

Obědy musejí být zaplaceny dopředu – tedy nejpozději poslední den v měsíci. Včasná platba obědů podle finančního normativu vychází z  Vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb.,§ 5 odst. 1 - úplata o školním stravování. Je to platba zálohová, proto musí být hrazena dopředu a včas!

Pokud zaplatíte obědy v posledním dnu ve lhůtě splatnosti složenkou, pošlete po svém dítěti ukázat ústřižek.

Při platbě na účet a složenkou musíme znát variabilní symbol, který si zvolíte sami a vyplníte nám jej do přihlášky ke stravování. Podle tohoto symbolu se budou platby kontrolovat  a proto  jej nesmíte měnit. Pokud se rozhodnete pro platbu složenkou, vyzvedněte si na poště složenku typu A.                                                                     

Adresa pro složenku:      Mateřská škola, Veliš 40, 507 21 Veliš

Číslo účtu pro převod:    181038605 / 0300 Poštovní spořitelna

 

Žák má nárok odebrat školní stravování dle zákona č.561/2004 Sb. /školský zákon/ a vyhlášky č, 107/2005 Sb. v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti /nemoci/. Další dny je rodič povinen stravu odhlásit a jídelna nesmí stravu za dotované ceny vydat!!!

Obědy se odhlašují vždy den dopředu do 13.00 hodin. Pokud žák onemocní, první den nemoci si pro oběd můžete přijít a vzít si jej do vlastních  jídlonosičů. Další dny v době nepřítomnosti žáka ve škole nelze obědy vydat, musíte si je tedy sami odhlásit, učitel není povinen stravu dítěti odhlašovat! Pokud tak neučiníte, ŠJ musí účtovat neodhlášené obědy za plnou cenu, v konečné ceně se promítne nejen cena potravin, ale též veškeré náklady spojené s přípravou stravy! Další informace a odhlašování obědů ve ŠJ nebo na telefonu    603 907 680 / 7.00 – 14.00 hodin /   

Ředitelka MŠ - Lenka Filsaková


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...