Školní jídelna - výdejna ROBOUSY

Základní informace

Obědy ve školní jídelně v Robousích odebíráme ze školní kuchyně 3. ZŠ.

Ze dvou nabízených jídel vybere školní parlament vždy jednu variantu společnou pro všechny žáky.

Cena oběda je 31,- pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31.8.2020) dovrší věk 15 let. Ostatní žáci platí 29,- Kč za jeden oběd. Tyto ceny jsou platné od 1. 1. 2018.

Obědy je možno odhlásit den předem do 11:00 prostřednictvím systému EP, v případě náhlého onemocnění ještě ráno do 7:00 telefonicky nebo formou sms na tel. čísle 731 514 261, NEODHLAŠUJTE OBĚDY FORMOU EMAILU, nejsme schopni zaručit jeho včasné přečtení.

V první den nemoci dítěte je možné odebrat oběd do jídlonosiče.

Obědy se platí  předem formou zálohy do konce předcházejícího měsíce. (Obědy na září je třeba zaplatit do 31.8., atd.)

Zálohy jsou vypočítány každý měsíc programem EduPage na základě počtu dní v měsíci a předchozích odhlášek. 

Nejvhodnějším způsobem placení obědů je platební příkaz v bance, kterým zaplatíte příslušnou částku na následující měsíc. Platební údaje jsou uvedeny v sekci "platby" systému EduPage.. 

Obědy plaťte na číslo účtu školy (185078487/0300 ČSOB a.s.), variabilní symbol: číslo přidělené školou, specifický symbol: 41

Do zprávy pro příjemce můžete uvést jméno žáka.

V případě, že vám nevyhovuje bezhotovostní platba, můžete platit v hotovosti u paní Poláčkové.

 

Žádáme rodiče o přihlášení k odběru obědů prostřednictvím Přihlašování v EduPage do 2. 9. 2019..

 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...