Základní informace

Název: Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
Sídlo: 507 21, Veliš 40

Místo poskytování vzdělání: Veliš 40, 507 21 Veliš; Robousy 41, 506 01 Jičín
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum založení obecně prospěšné společnosti: 12. 6. 2003
Datum zápisu do rejstříku o.p.s.: 27. 6. 2003
Rejstřík o.p.s. vedený Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl O, vložka 91
Datum zařazení do sítě škol (rejstřík škol): 1. 9. 2003
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 23 064/03-21 ze dne 18. 8. 2003
Logo: 

IČO: 259 94 581
DIČ: CZ 259 94 581
IZO: 650 059 794
Identifikátor datové schránky: juy8sza

Telefon: 493 773 611 , 605 960 279; mobil Veliš 724 880 987, mobil Robousy 602 471 555
e-mail: info@zsbp.cz
webové stránky: www.zsbp.cz
Bankovní spojení: č.ú. 185078487/0300 ČSOB a.s. – pobočka Jičín (účet školy pro úhradu: školních akcí, plavání, škol. autobusu, lyžařského výcviku, raftů, školy v přírodě atp.)

Pro úhradu zájmových kroužků je určeno jiné bankovní spojení - zde

Motto:

„Jen škola, která spolupracuje se svým okolím a je ochotná a zároveň schopná se od něho něco naučit, má šanci neustrnout ve svém vývoji a poskytnout svým žákům vzdělání, které jim k něčemu bude."

 

Ředitel společnosti: Jan Jiterský

Správní rada o.p.s.: Kristýna Bečanová - předsedkyně, Naďa Bíšková – člen, Jiří Sedláček – člen
Dozorčí rada o.p.s.: Jiří Bečan, Martin Stránský, Bára Šolcová
Školská rada: Ing.Vladimíra Stránská; Eliška Neckařová; Mgr. Hana Kubová
Školská rada vznikla Zřizovací listinou dne 1. října 2005

Součásti školy:

1. Základní škola – cílová kapacita 155 žáků

2. Školní družina – cílová kapacita 85 dětí

3. Školní klub - cílová kapacita 45 dětí (aktuálně žádáme o navýšení)

4. Školní jídelna - výdejna v Robousích

Na škole jsou vyučovány tyto obory studia (dle zápisu ve školském rejstříku):
Kód oboru: 79-01-C/01; Popis oboru: Základní škola; Forma studia: denní; délka vzdělávání 9 let


 


Kontakt

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Ředitelství školy a 1. stupeň:
Veliš 40, 507 21 Veliš

2. stupeň:
Robousy 41, 506 01 Jičín


493 773 611, 605 960 279

------------------
více v sekci O NÁS / KONTAKTNaše škola je aktuálně zapojena v těchto projektech:

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ

https://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301128

 

 

MLADÍ LADÍ D-DUR

 

 

 

EXTRA TŘÍDA

www.nadacnifondtesco.cz

------------

ERASMUS+ II.

Spolupráce 7 škol z celé Evropy

 

-------------

ERASMUS+ III. TEJL

hudební projekt

------------------------

72 hodin

---------------

BADATELÉ

https://www.badatele.cz/

----------------------------

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

https://www.geolo gy.cz/svet-geologie/o-projektu

---------------------------

PILOTUJEME

učebnice pro matematiku podle

prof. Hejného

www.h-mat.cz

----------------
Projekt společnosti SCIO
------------------------------

ICT KOUČ


DRBÁRNA

VTIPY O NÁS (o škole)

POŠKOLA S BODLÁKEM

víceméně pravidelné setkávání nad vším, co se týká vzdělávání, výchovy, motivace...